Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti (alebo aj verejný index) je „hodnotenie daňového subjektu, ktorý je podnikateľom registrovaným na daň z príjmov, na základe kritérií, ktorými sú plnenia jeho povinností voči finančnej správe a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.“ Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti Kritéria na určenie indexu daňovej spoľahlivosti sú upravené...

  • 2. februára 2023
  • ATLAS Group ®
Preddavky na daň z príjmu FO

Ako sú definované preddavky na daň z príjmov v zákone, v ktorých prípadoch nám vzniká povinnosť platiť preddavky? V našom článku sa dozviete všetky podstatné informácie k tejto téme. Zákon o dani z príjmu v § 2 písm. u) určuje preddavok na daň na daň ako povinnú platbu na daň,...

  • 2. februára 2023
  • ATLAS Group ®
Pomerné odpočítanie dph u platiteľa – uplatnenie koeficientu

Zákon č. 222/2004 o dph (§ 28 - § 42) vymedzuje a presne špecifikuje dodanie tovarov a služieb, ktoré je oslobodené od dane. Zahŕňa napríklad dodanie služieb zdravotnej starostlivosti, výchovných a vzdelávacích služieb, služieb súvisiacich so športom, dodanie a nájom nehnuteľnosti, finančné služby (napríklad poskytnutie, sprostredkovanie úveru a pôžičky, činnosti...

  • 1. februára 2023
  • ATLAS Group ®