Médium: Hospodárske noviny Odpovede, aké povinnosti platia pre penzistov při podávaní daňových priznaní, pripravila pre Hospodárske noviny Jitka Božeková, partnerka v spoločnosti Atlas Group. Zamestnanie...