Virtuálne meny a zmeny v ich zdaňovaní od roku 2024

Pozrite si prehľad najväčších zmien, ktoré prináša legislatíva v oblasti obchodovania a daní z príjmov z predaja virtuálnych mien. Zmeny pripravila partnerka Atlas Group Ina Bečková Kováčová.    Od roku 2024 sa zavádza nová definícia virtuálnej meny v zmysle § 2 písmena ai), kde bude vymedzená ako digitálny nositeľ hodnoty, ktorý: Nie je vydaný...

  • 19. septembra 2023
  • ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
Ako na dane z príjmu z investícií a zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien

Partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Bečková Kováčová pripravila prehľad 5 najčastejších problémov, s ktorými sa podnikatelia – investori najčastejšie stretávajú v oblasti zdaňovania príjmov z investícií. (viac…)

  • 11. septembra 2023
  • ATLAS Group ®
Rozvoj zručností zamestnancov

  • 20. februára 2023
  • ATLAS Group ®
Preddavky na daň z príjmov PO 2022.

Čo sú preddavky na daň, kedy nám vzniká povinnosť platiť preddavky a v ktorých prípadoch ich platiťnemusíme? Prečítajte si náš článok a dozviete sa o tejto téme viac. Zákon o dani z príjmu v § 2 písm. u) určuje preddavok na daň na daň ako povinnú platbu na daň, ktorá...

  • 2. februára 2023
  • ATLAS Group ®