Ako na dane z príjmu z investícií a zmeny v zdaňovaní virtuálnych mien

Partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Ina Bečková Kováčová pripravila prehľad 5 najčastejších problémov, s ktorými sa podnikatelia – investori najčastejšie stretávajú v oblasti zdaňovania príjmov z investícií. (viac…)

  • 11. septembra 2023
  • ATLAS Group ®
Rozvoj zručností zamestnancov

  • 20. februára 2023
  • ATLAS Group ®
Preddavky na daň z príjmov PO 2022.

Čo sú preddavky na daň, kedy nám vzniká povinnosť platiť preddavky a v ktorých prípadoch ich platiťnemusíme? Prečítajte si náš článok a dozviete sa o tejto téme viac. Zákon o dani z príjmu v § 2 písm. u) určuje preddavok na daň na daň ako povinnú platbu na daň, ktorá...

  • 2. februára 2023
  • ATLAS Group ®
Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet po 1.1.2022

S účinnosťou od 15. novembra 2021 bola zákonom č. 408/2021 Z.z. v ustanovení § 6zákona o DPH zavedená oznamovacia povinnosť platiteľa DPH registrovaného podľa § 4oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každý vlastný účet, ktorý používana podnikanie, vedený u slovenského alebo zahraničného poskytovateľa platobnýchslužieb.Výnimku tvoria účty iné ako platobné účty ustanovené v § 2 ods....

  • 2. februára 2023
  • ATLAS Group ®