ATLAS GROUP

Skupina ATLAS GROUP® pôsobí na Slovensku od roku 2010 s cieľom koncentrovať odborné kapacity v oblastiach účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Našim účelom je poskytovať klientom profesionálne poradenstvo na úrovni medzinárodných štandardov, s dôrazom na vysokú odbornosť a kvalitu našich služieb.

ATLAS GROUP

Skupina ATLAS GROUP® pôsobí na Slovensku od roku 2010 s cieľom koncentrovať odborné kapacity v oblastiach účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Našim účelom je poskytovať klientom profesionálne poradenstvo na úrovni medzinárodných štandardov, s dôrazom na vysokú odbornosť a kvalitu našich služieb.

Pracujeme

len s najlepšími

’’S ATLAS Group spolupracuje naša spoločnosť VIDADU už niekoľko rokov. Naša činnosť pokrýva ako slovenský, tak aj český online svet, preto bolo potrebné uceliť koncept nášho podnikania tak, aby to legislatívne vyhovovalo pre obe krajiny. Máme spolu za sebou niekoľko projektov, ktoré pomohli nášmu biznisu pohnúť sa vpred. Som rád, že komunikácia prebieha otvorene, čo je pre mňa veľmi dôležité. Kedykoľvek sa môžeme spoľahnúť, že dostaneme odpovede na akékoľvek naše otázky, a môžem sa preto zamerať na rast a rozvoj aktivít v rámci našej spoločnosti.

Vysoká hodnota, profesionalita a zodpovednosť! ,,

slide-img
Predmet: Recenzia

Od: Emil Vojtko - Vidadu

’’Veľmi si ceníme spoluprácu s daňovou divíziou skupiny ATLAS Group. Pomohli nám vyriešiť už niekoľko problémov v rámci tuzemskej štruktúry tak, aby riešenie spĺňalo prísne daňové kritériá a bolo postavené na relevantných a preukázateľných podkladoch. Zároveň v rámci našich špecifických finančných podnikateľských činností vždy vedeli pripraviť vhodné riešenie na typ transakcie, ktorú sme práve realizovali. Ich kvalitnú prácu môžeme len odporučiť,,

slide-img
Predmet: Recenzia

Od: Dominik Funta - Phinex

’’Veľmi si ceníme profesionálny prístup a poskytované služby pre našu spoločnosť U.P. o.c.p., a.s., ktorá je obchodníkom s cennými papiermi. Práve náš trh je veľmi úzko profilovaný, a preto sme radi, že sme našli kanceláriu, s ktorou môžeme riešiť skutočne všetky ekonomické a finančné oblasti od daňového poradenstva a servisu cez pravidelné vykazovanie pre NBS na úrovni legislatívy EÚ až po samotné špecifické účtovníctvo. My sa tak môžeme sústrediť na náš biznis a podporovať tak rast tržieb spoločnosti,,

slide-img
Predmet: Recenzia

Od: Martina Neradova - U.P. o.c.p., a.s.

’’Po úvodných rokoch fungovania firmy, sme vymenili globálneho dodávateľa za ATLAS Group. BOLO TO SPRÁVNE ROZHODNUTIE! Získali sme flexibilného a stabilného partnera, ktorý rozumie našim lokálnych potrebám aj kultúre. Spolupráca nám priniesla vyššiu efektivitu v komunikácii s centrálou, sprehľadnila interné procesy a zároveň optimalizovala náklady.,,

slide-img
Predmet: Recenzia

Od: Zuzana Ihnatova - EF Education s. r. o.

’’Tím odborníkov Atlas Group nam svojim profesionálnym prístupom a skúsenosťami výrazne pomohol s bezproblémovou zmenou účtovného systému a implementáciou nadstavby formou automatizovaného interface s property management softwarom. Zverená sprava agendy účtovníctva a dani Atlasu nám poskytuje možnosť koncentrácie na core business,,

slide-img
Predmet: Recenzia

Od: BTS Cargo

CSR

Spoločenská zodpovednosť

Naše ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a sú navrhnuté tak, aby zahŕňali sociálne a environmentálne aspekty našej činnosti.. Usilujeme sa o také stratégie, rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt spoločnosti, v ktorej žijeme. V praxi aplikujeme tzv. „triple-bottom-line“ koncept, ktorý hovorí, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi

Komplexné
poradenstvo

Viac

Daňové
poradenstvo

Viac

Účtovníctvo a
mzdy

Viac

Právne
služby

Viac

2010

Kancelária prvého ATLASU na Dunajskej ulici a vznik Accounting oddelenia

01

2014

Kancelária Apollo Business Center II a vznik Tax oddelenia

02

2015

Vznik Legal oddelenia

03

2017

Začiatok riešenia digitálnej kancelárie – DMS, OCR

04

2021

Vytvorenie poradenskej skupiny s medzinárodným prepojením na Kreston Global

05

2022

Vznik pobočky v Liptovskom Mikuláši

04

2023

Kancelária v SKY PARK Offices - Nový ATLAS

05
Kontakt

Kontaktujte nás

Prídite nás navštíviť do našeho sídla alebo jednoducho nám kedykoľvek pošlite email. Sme otvorený akýmkoľvek návrhom.

Vyplňte kontaktný formulár

  Sky Park Offices

  Navštívte nás osobne v našom sídle, alebo nám kedykoľvek zašlite mail. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

  • Adresa Bottova 7939/2A,
   811 09 Bratislava
  • Kontakt +421 2 381 018 07
   +421 907 977 695
  • Email info@atlasgroup.sk