V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s klientmi, ktorí plánujú pretransformovať vlastnícku štruktúru spoločnosti. V tomto prípade sa do popredia dostávajú nepeňažné vklady do základného imania, nakoľko...