Médium: aktuality.sk

 V prípade, ak daňové priznanie nestíhajú podať v riadnom termíne, môžu požiadať o predĺženie lehoty. Vtedy musia zákonnú povinnosť splniť do konca júna.

Termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 sa blíži. Keďže v tomto roku pripadá posledný marcový deň na nedeľu a 1. apríl je sviatok, lehota sa posúva na prvý nasledujúci pracovný deň, ktorým je utorok 2. apríla. Daňové priznanie pritom musia podávať všetci podnikatelia vrátane živnostníkov.

Ak priznanie v riadnom termíne nestíhajú podať, môžu požiadať o predĺženie lehoty o tri mesiace. V tom prípade si musia zákonnú povinnosť splniť do konca júna. „V prípade, že súčasťou zdaniteľných príjmov živnostníka sú aj príjmy zo zahraničia, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, teda do konca septembra,“ doplnila partnerka poradenskej spoločnosti Atlas Group Jitka Božeková.

Pre živnostníkov sa zvyšujú odvody

Živnostníci by mali zároveň pamätať na to, že sa im od januára tohto roku zvýšili odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. „Minimálna výška zdravotných odvodov predstavuje v roku 2024 mesačne 97,80 eura a výška minimálnych odvodov sociálneho poistenia je 216,13 eura,“ vyčíslila Božeková. Výška odvodov do Sociálnej poisťovne závisí od toho, aký príjem mal živnostník v predchádzajúcom roku, v prípade zdravotného poistenia pred dvomi rokmi. Prvýkrát živnostník začína platiť sociálne odvody až po tom, ako podá prvé daňové priznanie.

Živnostník si môže od tohto roku uplatniť oslobodenie od dane z príjmov pri nadobudnutí akcií alebo obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s jeho činnosťou pre spoločnosť, ktorej akcie alebo podiel získa ako benefit. Musia byť ale splnené podmienky pre oslobodenie. A to, že obchodná spoločnosť nevypláca dividendy odo dňa registrácie a tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Čo sa nemení

V porovnaní s rokom 2023 nenastala pre živnostníkov žiadna zmena v prípade daňového bonusu na dieťa. „Pri dieťati do 18 rokov zostáva 1680 eur za rok, respektíve 140 eur mesačne. Pri dieťati nad 18 rokov je to 600 eur za rok, teda 50 eur mesačne,“ vyčíslila Božeková.

Rovnako ostáva nezmenená aj výška stravného. Pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín predstavuje 7,80 eura, minimálna hodnota stravnej poukážky je 5,85 eura a minimálny príspevok na stravu je 3,22 eura. „Tieto výdavky na vlastné stravovanie nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky,“ doplnila Božeková.

Zároveň avizovala, že od tohto roka nastáva pre živnostníkov zmena pri posudzovaní stanovenia výšky sadzby pre daň z príjmov. Bude ju však možné uplatniť až za zdaňovacie obdobie od januára 2024, teda v roku 2025. Ak zdaniteľné príjmy z podnikania fyzických osôb nepresiahnu v roku 2024 sumu 60 000 eur, ich sadzba dane bude 15 %. Pri príjmoch nad 60 000 eur bude sadzba dane z príjmov 19 %, respektíve 25 %.

 

Fotografia:Pixabay.com