Príspevky označené ‘daňová kontrola’

 • ING. JANA RAGAČOVÁ
  Správa daní

  Účinná ľútosť

  11. októbra 2017 - o s

  Stretli ste sa už s pojmom účinná ľútosť? Čo to vlastne je, kedy ju možno uplatniť a za akých podmienok? Účinnú ľútosť…

 • ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
  Správa daní

  Novela zákona o správe daní

  27. novembra 2015 - o s

  Dňa 22.9.2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).…