Médium:  Hospodárske noviny

Ak má fyzická osoba prenajímaný byt zaradený v obchodnom majetku, rozširuje sa jej možnosť uplatnenia daňových výdavkov.

Živnostenské oprávnenie

Fyzická osoba ako podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia si pri prenájme bytu ako aktívneho príjmu môže uplatniť výdavky spojené s prenájmom dvoma spôsobmi. Prvým sú preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na základe vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie.

Kúpna cena

Okrem výdavkov na energie a ostatných výdavkov si môže uplatniť výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti formou odpisov, výdavky na technické zhodnotenie nehnuteľnosti, výdavky na opravy a udržiavanie nehnuteľnosti vrátane preddavkov do fondu prevádzky, opráv a údržby. Ďalej si môže uplatniť ako výdavky úroky z úverov a pôžičiek poskytnutých na obstaranie nehnuteľnosti zaplatených po jej zaradení do obchodného majetku, výdavky za spotrebu energií, teda vody, plynu, tepla a elektrickej energie, daň z nehnuteľnosti či výdavky na poistenie nehnuteľnosti. „V tomto prípade si však daňovník nemôže uplatniť paušálne výdavky ani nezdaniteľnú časť základu dane,“ vysvetľuje Ina Kováčová Bečková, daňová poradkyňa a partnerka spoločnosti Atlas Group.

Viac detailov k téme odpisovania nehnuteľnosti si pozrite v priloženom článku nižšie.

Viac blogov nájdete si PREČÍTATE TU.

Fotografia:Pixabay.com