Our team will establish or liquidate a business company for you and make changes in the OR SR. We represent clients in bankruptcy, restructuring and judicial or extrajudicial proceedings. Whenever necessary, we prepare and remind you of all types of contracts.
We offer our clients legal advice on the entry of domestic as well as foreign investors into business companies. We offer legal audit and stable support when buying and selling a business.
We will represent you in special proceedings, take care of lawsuits against the decisions and procedures of administrative bodies and examine their legality. We offer our clients protection against illegal intervention by public administration bodies and we will file legal remedies against their decisions.
We will take over your responsibilities regarding divorce and divorce proceedings and take care of legal relations in joint ownership of spouses. We will settle it in court or through a settlement out of court. We provide comprehensive counseling in family law relations that will help you find your way.
Drafting and commenting on all types of contracts related to employment or other relationships, and we will represent you in disputes of a labor law nature.
We will write real estate transfer contracts and find out the identities of the participants and their representatives. Because our services are based on lawful activities, you don't have to worry about any inconveniences. We will ensure that low-quality contracts do not put our clients at risk.

Call Us

Contact us for your legal support!

+421 2 381 018 07
+421 907 977 695

95%

Digital services

We have favorable results of the success of professional consultancy

100+

Permanent contractual clients

We have provided a quantum of expert advice to our clients

300+

Satisfied clients

We work with more than 100 satisfied customers

Feedback

Trusted by the BEST

’’S ATLAS Group spolupracuje naša spoločnosť VIDADU už niekoľko rokov. Naša činnosť pokrýva ako slovenský, tak aj český online svet, preto bolo potrebné uceliť koncept nášho podnikania tak, aby to legislatívne vyhovovalo pre obe krajiny. Máme spolu za sebou niekoľko projektov, ktoré pomohli nášmu biznisu pohnúť sa vpred. Som rád, že komunikácia prebieha otvorene, čo je pre mňa veľmi dôležité. Kedykoľvek sa môžeme spoľahnúť, že dostaneme odpovede na akékoľvek naše otázky, a môžem sa preto zamerať na rast a rozvoj aktivít v rámci našej spoločnosti.

Vysoká hodnota, profesionalita a zodpovednosť! ,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Emil Vojtko - Vidadu

’’Veľmi si ceníme spoluprácu s daňovou divíziou skupiny ATLAS Group. Pomohli nám vyriešiť už niekoľko problémov v rámci tuzemskej štruktúry tak, aby riešenie spĺňalo prísne daňové kritériá a bolo postavené na relevantných a preukázateľných podkladoch. Zároveň v rámci našich špecifických finančných podnikateľských činností vždy vedeli pripraviť vhodné riešenie na typ transakcie, ktorú sme práve realizovali. Ich kvalitnú prácu môžeme len odporučiť,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Dominik Funta - Phinex

’’Veľmi si ceníme profesionálny prístup a poskytované služby pre našu spoločnosť U.P. o.c.p., a.s., ktorá je obchodníkom s cennými papiermi. Práve náš trh je veľmi úzko profilovaný, a preto sme radi, že sme našli kanceláriu, s ktorou môžeme riešiť skutočne všetky ekonomické a finančné oblasti od daňového poradenstva a servisu cez pravidelné vykazovanie pre NBS na úrovni legislatívy EÚ až po samotné špecifické účtovníctvo. My sa tak môžeme sústrediť na náš biznis a podporovať tak rast tržieb spoločnosti,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Martina Neradova - U.P. o.c.p., a.s.

’’Po úvodných rokoch fungovania firmy, sme vymenili globálneho dodávateľa za ATLAS Group. BOLO TO SPRÁVNE ROZHODNUTIE! Získali sme flexibilného a stabilného partnera, ktorý rozumie našim lokálnych potrebám aj kultúre. Spolupráca nám priniesla vyššiu efektivitu v komunikácii s centrálou, sprehľadnila interné procesy a zároveň optimalizovala náklady.,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Zuzana Ihnatova - EF Education s. r. o.

’’Tím odborníkov Atlas Group nam svojim profesionálnym prístupom a skúsenosťami výrazne pomohol s bezproblémovou zmenou účtovného systému a implementáciou nadstavby formou automatizovaného interface s property management softwarom. Zverená sprava agendy účtovníctva a dani Atlasu nám poskytuje možnosť koncentrácie na core business,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: BTS Cargo

Do you need

Legal Support?

Leave us your e-mail and we will get back to you shortly