we will help you to be connected with your documents, which you can access practically anytime and anywhere. At the same time, whenever it is necessary to return to the old documents, thanks to digitization, you can easily access them via the web application
no more filing cabinets, printing of the information necessary for marking invoices in accordance with the law as accounting documents. Everything can be solved electronically. A digital archive will give you much more space than limited spatial solutions. Even if you exceed the storage limit, this "space" can always be expanded for other needs
it is closely connected to the cloud. Through the cloud, digitized documents can be searched, archived, changed, and shared anytime and anywhere with internet access.

Call Us

Contact us for your strategy support!

+421 2 381 018 07
+421 907 977 695

Consult us on all questions. Our experts will provide you with several solutions to start digitizing your office as efficiently as possible. We are ready for digitized documents and electronic invoices or account statements, as we have the possibility to provide cloud space especially

for accounting documents due to digital  accounting and also for other documents that do not directly enter accounting, such as e.g. contracts, delivery notes, orders and other supporting documents. The service we use is one of extracting documents through the OCR system of an external supplier, 

which includes a DMS – Document Management System that, in the most advanced version, allows the approval of documents to be processed from their receipt in your email to their accounting in our economic software.

95%

Digital services

We have favorable results of the success of professional consultancy

100+

Permanent contractual clients

We have provided a quantum of expert advice to our clients

300+

Satisfied clients

We work with more than 100 satisfied customers

Feedback

Trusted by the BEST

’’S ATLAS Group spolupracuje naša spoločnosť VIDADU už niekoľko rokov. Naša činnosť pokrýva ako slovenský, tak aj český online svet, preto bolo potrebné uceliť koncept nášho podnikania tak, aby to legislatívne vyhovovalo pre obe krajiny. Máme spolu za sebou niekoľko projektov, ktoré pomohli nášmu biznisu pohnúť sa vpred. Som rád, že komunikácia prebieha otvorene, čo je pre mňa veľmi dôležité. Kedykoľvek sa môžeme spoľahnúť, že dostaneme odpovede na akékoľvek naše otázky, a môžem sa preto zamerať na rast a rozvoj aktivít v rámci našej spoločnosti.

Vysoká hodnota, profesionalita a zodpovednosť! ,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Emil Vojtko - Vidadu

’’Veľmi si ceníme spoluprácu s daňovou divíziou skupiny ATLAS Group. Pomohli nám vyriešiť už niekoľko problémov v rámci tuzemskej štruktúry tak, aby riešenie spĺňalo prísne daňové kritériá a bolo postavené na relevantných a preukázateľných podkladoch. Zároveň v rámci našich špecifických finančných podnikateľských činností vždy vedeli pripraviť vhodné riešenie na typ transakcie, ktorú sme práve realizovali. Ich kvalitnú prácu môžeme len odporučiť,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Dominik Funta - Phinex

’’Veľmi si ceníme profesionálny prístup a poskytované služby pre našu spoločnosť U.P. o.c.p., a.s., ktorá je obchodníkom s cennými papiermi. Práve náš trh je veľmi úzko profilovaný, a preto sme radi, že sme našli kanceláriu, s ktorou môžeme riešiť skutočne všetky ekonomické a finančné oblasti od daňového poradenstva a servisu cez pravidelné vykazovanie pre NBS na úrovni legislatívy EÚ až po samotné špecifické účtovníctvo. My sa tak môžeme sústrediť na náš biznis a podporovať tak rast tržieb spoločnosti,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Martina Neradova - U.P. o.c.p., a.s.

’’Po úvodných rokoch fungovania firmy, sme vymenili globálneho dodávateľa za ATLAS Group. BOLO TO SPRÁVNE ROZHODNUTIE! Získali sme flexibilného a stabilného partnera, ktorý rozumie našim lokálnych potrebám aj kultúre. Spolupráca nám priniesla vyššiu efektivitu v komunikácii s centrálou, sprehľadnila interné procesy a zároveň optimalizovala náklady.,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: Zuzana Ihnatova - EF Education s. r. o.

’’Tím odborníkov Atlas Group nam svojim profesionálnym prístupom a skúsenosťami výrazne pomohol s bezproblémovou zmenou účtovného systému a implementáciou nadstavby formou automatizovaného interface s property management softwarom. Zverená sprava agendy účtovníctva a dani Atlasu nám poskytuje možnosť koncentrácie na core business,,

slide-img
Subject: Recenzia

From: BTS Cargo

Do you need

Strategy Support?

Leave us your e-mail and we will get back to you shortly