PREČO ATLAS Group®

Prečo OUTSOURCOVAŤ

na ATLAS Group®?

MINIMALIZÁCIA NÁKLADOV SPOLOČNOSTI

Bez nákladov na interného účtovníka/ekonóma/analytika /právnika, na vybavenie jeho pracovného prostredia, na finančne nákladné ekonomické a manažérske softvéry. Svoje peniaze môžete využiť efektívnejšie na investície dôležitejšie pre váš rozvoj.

KOMPLEXNÝ POHĽAD

Na hospodárske operácie z účtovného, daňového, právneho a dlhodobého strategického hľadiska od odborníkov – širšie možnosti optimalizácie základu dane vyplývajúce zo skúseností.

DOSTUPNOSŤ ODBORNÍKOV

Pre oblasti účtovníctva, daní, práva a strategického podnikateľského poradenstva na maximálnej kvalitatívnej úrovni.

PRENESENIE RIZÍK NA DODÁVATEĽA

Zodpovednosť za vedenie účtovníctva, zodpovedanie daňových, právnych a strategických otázok týkajúcich sa budúcnosti berieme na svoje plecia (poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti).

ZJEDNODUŠENIE MANAŽÉRSKEJ PRÁCE

Podľa dohody zasielame klientom mesačné alebo kvartálne reporty aj s prípadným posúdením ekonomického vývoja pomocou prepracovaných postupov, na základe ktorých sa rozhodnete pre ďalšie podnikateľské kroky, a to všetko v zhode so súčasnou aj pripravovanou legislatívou, či vašimi strategickými cieľmi a marketingovým plánom.

ATLAS Group ®
ATLAS Group ®