Náš tím

ĽUBOŠ VLAŠIČ, BBA, DiS.

senior accountant

„Myslím si, že najlepší učiteľ je ten, ktorý ukáže, kde máte hľadať, ale nepovie, čo máte vidieť. Takto sa snažím odovzdávať svoje skúsenosti našim juniorom.“

Vzdelanie: Vyššie odborné štúdium, Obchodná akadémia v Bratislave
Odborná prax: od 2012
Špecializácia: zákazková výstavba, OSS, logistické centrá, influenceri (youtube CMS), e-shopy, neziskové organizácie
Jazyky: slovenský, anglický

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

„Uvedomujem si, že každý pôsobí a je úspešný v inej oblasti. Preto sa snažím klientovi pretlmočiť zložitú účtovnú a daňovú problematiku zrozumiteľnou cestou.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2014
Špecializácia: autorský zákon, vývoj SW a hier, influenceri (youtube CMS), filmový priemysel
Jazyky: slovenský, anglický

ING. SILVIA VOJTKOVÁ

accountant

„Pre kvalitné poskytovanie služieb v našom sektore je nevyhnutné neustále samovzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, ideálne prepojené priamo s praxou.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2017
Špecializácia: maloobchodné predajne, e-shop, developerské projekty a inžinierske stavby, pomocné práce pre senior účtovníkov
Jazyky: slovenský, anglický

Michal Beznák

senior accounting consultant for SK & CZ

„Snažím sa využívať moje schopnosti a konštruktívnu predstavivosť na riešenie všetkých zadaní, nech sú akokoľvek komplikované.“

Vzdelanie: Obchodná akadémia Trenčín
Odborná prax: od 2008
Špecializácia: logistické centrá, e-shopy, neziskové organizácie, procesné spracovanie automatizácie a digitalizácie, spracovanie účtovníctva v prostredí českej legislatívy
Jazyky: slovenský, anglický

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll management specialist

„Staviam na dlhodobých a dôverných vzťahoch vybudovaných predovšetkým profesionálnym a ľudským prístupom ku klientom a ich zamestnancom.“

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2006
Špecializácia: mzdy a personalistika, mzdové poradenstvo, zastupovanie pri kontrolách NIP a Sociálnej poisťovne
Jazyky: slovenský, anglický

BC. KRISTÍNA BAKAJSOVÁ

junior accountant

„Rada riešim výzvy, pred ktoré ma moji starší kolegovia postavia.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2019
Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

PATRIK KOCHAN

junior accountant

„Rád robím veci naplno, a to platí aj v mojej práci.“

Vzdelanie: Obchodná akadémia Trenčín
Odborná prax: od 2019
Jazyky: slovenský, anglický

Ing. MATEJ SOLIAR

junior accountant

„V škole sa nemám ako naučiť, ako bude svet vyzerať a fungovať o rok.“

Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Odborná prax: od 2020
Jazyky: slovenský, anglický

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

head of business consulting / tax advisor / partner

„Pri mojej práci sa snažím vžiť do kože klienta, aby som lepšie pochopila jeho potreby a navrhla mu tak optimálne riešenie. Nič ma neteší viac, ako spokojný klient.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2005
Špecializácia: daňové poradenstvo, daňová obhajoba, správa daní, zastupovanie v daňovom, vyrubovacom a exekučnom konaní
Členstvá: SKDP reg. č. 1068/2014, SKCÚ reg. č. 3250, CFE, ADIT student
Jazyky: slovenský, anglický

JUDR. JANA BEČKOVÁ

attorney-at-law / head of legal

„Moja dlhoročná prax ma naučila, že každý klient je jedinečný. Preto si dávam záležať na tom, aby som dôsledne zohľadnila každú jeho individuálnu potrebu.“

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odborná prax: od 1980
Špecializácia: obchodné právo, obchodné zmluvy, správne konanie, daňové právo, zahraničné spoločnosti
Jazyky: slovenský, anglický, ruský

MGR. JITKA KÁZMÉROVÁ

senior consultant / business solutions

„Budovanie vzťahu medzi mnou a klientom je najdôležitejším krokom k dlhodobým a úprimným obchodným partnerstvám. Len tak je skutočne možné pochopiť jeho ciele a pomôcť naplniť jeho potreby.“

Vzdelanie: City University of Seattle, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2008
Špecializácia: finančné a ekonomické analýzy a plánovanie, predaj (časti) podniku, podnikové kombinácie a transformácie, spolupráca na štatutárnych predauditoch a auditoch, digitálne platformy, transferové oceňovanie, komplexné riešenia
Členstvá: SKAU reg. č. 3863, SKCÚ reg. č. 3294
Jazyky: slovenský, anglický

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

strategies & business development / head consultant

„Riešenie projektu každého klienta je pre mňa veľkou výzvou. Pristupujem k nemu s veľkou dávkou kreativity, inovatívnosti a jedinečnosti a každé riešenie „šijem na mieru“.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Intermediate Marketing Principles, organizovaný Land O´Lakes, Inc., Minnesota, USA v spolupráci s U. S. Agency for International Development
Le Centre de Droit de la Consommation Droit de la Faculté de Droit de ľ Université Catholique de Louvain, Louvain – la – Neuve, Belgicko
Odborná prax: od 1992
Špecializácia: strategický manažment a marketing, marketingový audit, firemné procesy, outsourcing, manažérske a marketingové a podnikateľské poradenstvo, vzdelávanie a výskum
Členstvá: Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Jazyky: slovenský, anglický, ruský

VERONIKA MADROVÁ

office manager

„Ostaňte pokojní a nechajte office managera sa o to postarať. :)“

Vzdelanie: stredná odborná škola chemická v Bratislave
Jazyky: slovenský, anglický

BAJAN WordPress