Náš tím

Michal Beznák

senior accounting consultant for SK & CZ

„Snažím sa využívať moje schopnosti a konštruktívnu predstavivosť na riešenie všetkých zadaní, nech sú akokoľvek komplikované.“

Vzdelanie: Obchodná akadémia Trenčín
Odborná prax: od 2008
Špecializácia: logistické centrá, e-shopy, neziskové organizácie, procesné spracovanie automatizácie a digitalizácie, spracovanie účtovníctva v prostredí českej legislatívy
Jazyky: slovenský, anglický

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

„Uvedomujem si, že každý pôsobí a je úspešný v inej oblasti. Preto sa snažím klientovi pretlmočiť zložitú účtovnú a daňovú problematiku zrozumiteľnou cestou.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2014
Špecializácia: autorský zákon, vývoj SW a hier, influenceri (youtube CMS), filmový priemysel
Jazyky: slovenský, anglický

ING. NATÁLIA HAMARÍKOVÁ

accountant

„Pri komunikácii s klientom je mojou prioritou byť úprimná a zároveň ohľaduplná. A to najmä vtedy, keď klienta zaujímajú jeho podnikateľské a daňové možnosti.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 1998
Špecializácia: developerské projekty a inžinierske stavby, maloobchodné predajne a ich povinnosti, reklamné služby
Jazyky: slovenský, anglický

ING. SILVIA VOJTKOVÁ

accountant

„Pre kvalitné poskytovanie služieb v našom sektore je nevyhnutné neustále samovzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, ideálne prepojené priamo s praxou.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2017
Špecializácia: maloobchodné predajne, e-shop, developerské projekty a inžinierske stavby, pomocné práce pre senior účtovníkov
Jazyky: slovenský, anglický

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll management specialist

„Staviam na dlhodobých a dôverných vzťahoch vybudovaných predovšetkým profesionálnym a ľudským prístupom ku klientom a ich zamestnancom.“

Vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2006
Špecializácia: mzdy a personalistika, mzdové poradenstvo, zastupovanie pri kontrolách NIP a Sociálnej poisťovne
Jazyky: slovenský, anglický

PATRIK KOCHAN

junior accountant

„Rád robím veci naplno, a to platí aj v mojej práci.“

Vzdelanie: Obchodná akadémia Trenčín
Odborná prax: od 2019
Jazyky: slovenský, anglický

BC. KRISTÍNA BAKAJSOVÁ

junior accountant

„Rada riešim výzvy, pred ktoré ma moji starší kolegovia postavia.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2019
Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

head of business consulting / tax advisor / partner

„Pri mojej práci sa snažím vžiť do kože klienta, aby som lepšie pochopila jeho potreby a navrhla mu tak optimálne riešenie. Nič ma neteší viac, ako spokojný klient.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2005
Špecializácia: daňové poradenstvo, daňová obhajoba, správa daní, zastupovanie v daňovom, vyrubovacom a exekučnom konaní
Členstvá: SKDP reg. č. 1068/2014, SKCÚ reg. č. 3250, CFE, ADIT student
Jazyky: slovenský, anglický

JUDR. JANA BEČKOVÁ

attorney-at-law / head of legal

„Moja dlhoročná prax ma naučila, že každý klient je jedinečný. Preto si dávam záležať na tom, aby som dôsledne zohľadnila každú jeho individuálnu potrebu.“

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odborná prax: od 1980
Špecializácia: obchodné právo, obchodné zmluvy, správne konanie, daňové právo, zahraničné spoločnosti
Jazyky: slovenský, anglický, ruský

MGR. JITKA KÁZMÉROVÁ

senior consultant / business solutions

„Budovanie vzťahu medzi mnou a klientom je najdôležitejším krokom k dlhodobým a úprimným obchodným partnerstvám. Len tak je skutočne možné pochopiť jeho ciele a pomôcť naplniť jeho potreby.“

Vzdelanie: City University of Seattle, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborná prax: od 2008
Špecializácia: finančné a ekonomické analýzy a plánovanie, predaj (časti) podniku, podnikové kombinácie a transformácie, spolupráca na štatutárnych predauditoch a auditoch, digitálne platformy, transferové oceňovanie, komplexné riešenia
Členstvá: SKAU reg. č. 3863, SKCÚ reg. č. 3294
Jazyky: slovenský, anglický

PROF. ING. EVA HANULÁKOVÁ, PHD.

strategies & business development / head consultant

„Riešenie projektu každého klienta je pre mňa veľkou výzvou. Pristupujem k nemu s veľkou dávkou kreativity, inovatívnosti a jedinečnosti a každé riešenie „šijem na mieru“.“

Vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave
Intermediate Marketing Principles, organizovaný Land O´Lakes, Inc., Minnesota, USA v spolupráci s U. S. Agency for International Development
Le Centre de Droit de la Consommation Droit de la Faculté de Droit de ľ Université Catholique de Louvain, Louvain – la – Neuve, Belgicko
Odborná prax: od 1992
Špecializácia: strategický manažment a marketing, marketingový audit, firemné procesy, outsourcing, manažérske a marketingové a podnikateľské poradenstvo, vzdelávanie a výskum
Členstvá: Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Jazyky: slovenský, anglický, ruský

BAJAN WordPress