[spb_row element_name=“O nás“ wrap_type=“full-width-contained“ row_bg_type=“color“ row_bg_color=“#f7f7f7″ color_row_height=“content-height“ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“standard“ bg_video_loop=“yes“ parallax_video_height=“window-height“ row_top_style=“none“ row_bottom_style=“none“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ remove_element_spacing=“no“ row_col_spacing=“0″ row_col_pos=“default“ row_col_equal_heights=“no“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ minimize_row=“no“ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_blank_spacer height=“30px“ responsive_vis=“hidden-xs“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_column col_animation=“none“ col_animation_delay=“0″ col_bg_type=“cover“ col_parallax_image_movement=“fixed“ col_parallax_image_speed=“0.5″ col_padding=“0″ col_vertical_offset=“0″ col_horizontal_offset=“0″ col_custom_zindex=“0″ col_sm=“4″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“10″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-left: 10px;padding-right: 10px;“ border_styling_global=“default“ width=“1/3″ el_position=“first“] [spb_image image=“3505″ image_size=“full“ frame=“noframe“ caption_pos=“hover“ remove_rounded=“yes“ fullwidth=“no“ overflow_mode=“none“ link_target=“_self“ lightbox=“no“ intro_animation=“none“ animation_delay=“200″ width=“1/1″ el_position=“first last“][/spb_image] [spb_blank_spacer height=“30px“ responsive_vis=“hidden-xs_hidden-sm“ width=“1/6″ el_position=“first“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“3/4″ el_position=“last“]

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

CEO 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_column col_sm=“8″ padding_horizontal=“0″ width=“2/3″ el_position=“last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“10″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;padding-left: 10px;padding-right: 10px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

NAŠA STORY

„Všetko to začalo v roku 2005. Rozhodli sme sa vytvoriť partnerstvo daňovej a advokátskej kancelárie, nakoľko naši klienti pre vyriešenie konkrétnej situácie často hľadali odpovede daňového poradcu aj právnika. Počet medziročných legislatívnych zmien sa z roka na rok zvyšoval a dochádzalo k čoraz tvrdšiemu výkonu aktivít zo strany štátnych inštitúcií. Na základe skúseností a vysokých očakávaní klientov sme preto postupne rozšírili naše pôsobenie o komplexné podnikateľské poradenstvo.

Sama som veľmi proklientsky orientovaná a na problémy našich klientov sa pozerám najmä ako na výzvy, ktoré ma motivujú k lepším výsledkom a inovatívnym riešeniam. Pri budovaní skupiny ATLAS Group® som sa inšpirovala úspešnými nadnárodnými spoločnosťami a spolu s našimi partnermi sme vytvorili platformu, ktorá pomáha rásť a rozvíjať sa našim klientom po všetkých podnikateľských stránkach.

Dnes je ATLAS Group® stabilným a spoľahlivým partnerom s univerzálnym a komplexným portfóliom nadčasových podnikateľských služieb. Poskytujeme služby viac ako 200 klientom zo sféry malých a stredných podnikov, a to ako na Slovensku, tak aj v štátoch EÚ, Číne a USA. Neustále sa zdokonaľujeme a rozvíjame, postupne rozširujeme portfólio a spolupracujeme so skutočnými odborníkmi vo svojej brandži. Sledujeme aktuálne trendy a inovácie vo svete podnikania a prostredníctvom kvalitných a objektívnych informácií tak zabezpečujeme našim klientom príležitosť správne sa rozhodnúť.“

[/spb_text_block] [/spb_column] [spb_blank_spacer height=“30px“ responsive_vis=“hidden-xs“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [/spb_row] [spb_row element_name=“Row“ wrap_type=“standard-width“ row_bg_type=“color“ color_row_height=“content-height“ bg_type=“cover“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“standard“ bg_video_loop=“yes“ parallax_video_height=“window-height“ row_top_style=“none“ row_bottom_style=“none“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ remove_element_spacing=“no“ row_col_spacing=“0″ row_col_pos=“default“ row_col_equal_heights=“no“ row_expanding=“no“ row_animation=“none“ row_animation_delay=“0″ minimize_row=“no“ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_blank_spacer height=“30px“ responsive_vis=“hidden-xs“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

To, čo nás robí výnimočnými

 

[/spb_text_block] [spb_icon_box element_name=“TÍM ODBORNÍKOV“ title=“TÍM ODBORNÍKOV“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“users-outline_multiple-11″ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#00b189″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“first“]

Sme členmi uznávaných národných i nadnárodných profesijných komôr a asociácií, čo nám dáva potenciál ponúkať komplexné podnikateľské riešenia maximálnej kvality a vysokej miery zodpovednosti. Zároveň aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli absolvovaním početných daňových a právnych konaní a riešením komplikovaných zadaní, môžeme okamžite a pružne aplikovať v ďalšej praxi.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“UNIVERZÁLNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ“ title=“UNIVERZÁLNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“design-outline_photo-editor“ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#00b189″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“last“]

Naše služby využíva skutočne široké portfólio klientov z rôznych segmentov, čo nás motivuje udržiavať si vysoký štandard znalostí a odbornosti. Budujeme dôveru na všetkých úrovniach spolupráce a dlhodobé partnerstvá s klientom vysoko nad rámec uzavretých dohôd. Pokrývame široké spektrum podnikateľských služieb, pričom univerzálnosť a spoľahlivosť sú schopnosti, ktorými sa vyznačujú naši odborníci.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ“ title=“KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“health-outline_dna-27″ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#01b3e2″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“first“]

Poskytujeme ucelené portfólio prierezových riešení týkajúcich sa právnych, účtovných, daňových, manažérskych aj poradenských služieb. Garantujeme maximálnu kvalitu a efektivitu poskytovaného servisu pre každého nášho klienta. Ponúkame komplexné riešenia a modely spolupráce podľa konkrétnych požiadaviek klienta a samozrejmosťou je profesionálna podpora a vytvorenie prieskumného predpolia v prípade jeho budúcich ekonomických aktivít.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“DISKRÉTNOSŤ A BEZPEČNOSŤ“ title=“DISKRÉTNOSŤ A BEZPEČNOSŤ“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“ui-1_lock“ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#9379b8″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“last“]

Diskrétnosť je samozrejmosťou. Naši odborníci sú viazaní mlčanlivosťou zmluvne i zákonne. Bezpečnosť údajov je zaručená vysokou úrovňou a dvojitou ochranou zabezpečenia nášho vlastného informačného systému. Naši odborníci majú skúsenosti s každým bežne používaným ekonomickým softvérom. Poskytujeme služby využívaním vlastného ekonomického softvéru alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu k ekonomickému systému klienta.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“VZDELÁVANIE“ title=“VZDELÁVANIE“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“design-outline_book-open“ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#edacce“ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“first“]

Dbáme na kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov, pretože sú najdôležitejšou súčasťou skupiny ATLAS Group®. Naše špecializácie si vyžadujú neustále obnovovanie a upevňovanie získaných vedomostí, diskusiu o aktuálnom dianí, ale predovšetkým vedomosť predvídať na základe trhových a legislatívnych informácií. Dynamicky sa rozvíjajúce prostredie moderných technologicky vyspelých foriem podnikania a s nimi súvisiacich legislatívnych noriem nás motivuje hľadať optimálne riešenia a aplikovať ich v praxi.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“INFORMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA“ title=“INFORMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“arrows-1_cloud-upload-94″ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#ccd473″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“last“]

Disponovať jednoznačnými informáciami v reálnom čase je v dobe informatizácie nevyhnutné. V súčasnosti je trh presýtený automatizáciou a digitálnymi technológiami. Preto za jednu z našich najväčších konkurenčných výhod považujeme vedenie klienta k digitálnej forme reportingu a monitoringu podnikania. V praxi využívame maximum dostupných nástrojov, ktoré šetria nielen životné prostredie, ale aj vaše zdroje.

[/spb_icon_box] [spb_icon_box element_name=“SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ“ title=“SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ“ box_type=“vertical“ box_icon_type=“svg“ svg_icon=“arrows-1_refresh-69″ animate_svg=“yes“ target=“_self“ animation=“none“ animation_delay=“0″ icon_color=“#00b189″ animated_box_style=“coloured“ animated_box_rounded=“yes“ width=“1/2″ el_position=“first last“]

Naše ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty našej činnosti. Usilujeme sa o také stratégie rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt spoločnosti, v ktorej žijeme. V praxi aplikujeme tzv. „triple-botton-line“ koncept, ktorý hovorí, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi. Aj preto vytvárame napr. Green-office pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci cítia dobre.

[/spb_icon_box] [spb_blank_spacer height=“60px“ responsive_vis=“hidden-xs“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_button button_text=“KONTAKTUJTE NÁS“ button_size=“standard“ button_colour=“blue“ button_type=“standard“ rounded=“no“ button_dropshadow=“no“ button_link=“mailto:info@atlasgroup.sk“ button_target=“_self“ align=“center“ animation=“none“ animation_delay=“0″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_blank_spacer height=“60px“ responsive_vis=“hidden-xs“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [/spb_row]