Kto sme

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

CEO 

NAŠA STORY

„Všetko to začalo v roku 2005. Rozhodli sme sa vytvoriť partnerstvo daňovej a advokátskej kancelárie, nakoľko naši klienti pre vyriešenie konkrétnej situácie často hľadali odpovede daňového poradcu aj právnika. Počet medziročných legislatívnych zmien sa z roka na rok zvyšoval a dochádzalo k čoraz tvrdšiemu výkonu aktivít zo strany štátnych inštitúcií. Na základe skúseností a vysokých očakávaní klientov sme preto postupne rozšírili naše pôsobenie o komplexné podnikateľské poradenstvo.

Sama som veľmi proklientsky orientovaná a na problémy našich klientov sa pozerám najmä ako na výzvy, ktoré ma motivujú k lepším výsledkom a inovatívnym riešeniam. Pri budovaní skupiny ATLAS Group® som sa inšpirovala úspešnými nadnárodnými spoločnosťami a spolu s našimi partnermi sme vytvorili platformu, ktorá pomáha rásť a rozvíjať sa našim klientom po všetkých podnikateľských stránkach.

Dnes je ATLAS Group® stabilným a spoľahlivým partnerom s univerzálnym a komplexným portfóliom nadčasových podnikateľských služieb. Poskytujeme služby viac ako 200 klientom zo sféry malých a stredných podnikov, a to ako na Slovensku, tak aj v štátoch EÚ, Číne a USA. Neustále sa zdokonaľujeme a rozvíjame, postupne rozširujeme portfólio a spolupracujeme so skutočnými odborníkmi vo svojej brandži. Sledujeme aktuálne trendy a inovácie vo svete podnikania a prostredníctvom kvalitných a objektívnych informácií tak zabezpečujeme našim klientom príležitosť správne sa rozhodnúť.“

To, čo nás robí výnimočnými

 

TÍM ODBORNÍKOV

Sme členmi uznávaných národných i nadnárodných profesijných komôr a asociácií, čo nám dáva potenciál ponúkať komplexné podnikateľské riešenia maximálnej kvality a vysokej miery zodpovednosti. Zároveň aj skúsenosti, ktoré sme nadobudli absolvovaním početných daňových a právnych konaní a riešením komplikovaných zadaní, môžeme okamžite a pružne aplikovať v ďalšej praxi.

UNIVERZÁLNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Naše služby využíva skutočne široké portfólio klientov z rôznych segmentov, čo nás motivuje udržiavať si vysoký štandard znalostí a odbornosti. Budujeme dôveru na všetkých úrovniach spolupráce a dlhodobé partnerstvá s klientom vysoko nad rámec uzavretých dohôd. Pokrývame široké spektrum podnikateľských služieb, pričom univerzálnosť a spoľahlivosť sú schopnosti, ktorými sa vyznačujú naši odborníci.

KOMPLEXNOSŤ RIEŠENÍ

Poskytujeme ucelené portfólio prierezových riešení týkajúcich sa právnych, účtovných, daňových, manažérskych aj poradenských služieb. Garantujeme maximálnu kvalitu a efektivitu poskytovaného servisu pre každého nášho klienta. Ponúkame komplexné riešenia a modely spolupráce podľa konkrétnych požiadaviek klienta a samozrejmosťou je profesionálna podpora a vytvorenie prieskumného predpolia v prípade jeho budúcich ekonomických aktivít.

DISKRÉTNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Diskrétnosť je samozrejmosťou. Naši odborníci sú viazaní mlčanlivosťou zmluvne i zákonne. Bezpečnosť údajov je zaručená vysokou úrovňou a dvojitou ochranou zabezpečenia nášho vlastného informačného systému. Naši odborníci majú skúsenosti s každým bežne používaným ekonomickým softvérom. Poskytujeme služby využívaním vlastného ekonomického softvéru alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu k ekonomickému systému klienta.

VZDELÁVANIE

Dbáme na kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov, pretože sú najdôležitejšou súčasťou skupiny ATLAS Group®. Naše špecializácie si vyžadujú neustále obnovovanie a upevňovanie získaných vedomostí, diskusiu o aktuálnom dianí, ale predovšetkým vedomosť predvídať na základe trhových a legislatívnych informácií. Dynamicky sa rozvíjajúce prostredie moderných technologicky vyspelých foriem podnikania a s nimi súvisiacich legislatívnych noriem nás motivuje hľadať optimálne riešenia a aplikovať ich v praxi.

INFORMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA

Disponovať jednoznačnými informáciami v reálnom čase je v dobe informatizácie nevyhnutné. V súčasnosti je trh presýtený automatizáciou a digitálnymi technológiami. Preto za jednu z našich najväčších konkurenčných výhod považujeme vedenie klienta k digitálnej forme reportingu a monitoringu podnikania. V praxi využívame maximum dostupných nástrojov, ktoré šetria nielen životné prostredie, ale aj vaše zdroje.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Naše ciele vychádzajú z potrieb vnútorného a vonkajšieho prostredia a zahŕňajú aj sociálne a environmentálne aspekty našej činnosti. Usilujeme sa o také stratégie rozhodnutia a aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt spoločnosti, v ktorej žijeme. V praxi aplikujeme tzv. „triple-botton-line“ koncept, ktorý hovorí, že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi. Aj preto vytvárame napr. Green-office pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci cítia dobre.

BAJAN WordPress