CSR

Corporate Social Responsibility

Spoločenská zodpovednosť

Všetky deti si zaslúžia vzdelanie.
Darujte im ho

Každé jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením by si zaslúžilo žiť plnohodnotný život s čo najvyššou možnou mierou samostatnosti. Aj preto exituje Rozvojáčik, ktorého pedagógovia sa snažia odovzdať svoje životné skúsenosti tým, ktorí to potrebujú najviac. Priložte počas najkrajších sviatkov ruku k dielu aj vy, stačí naozaj málo.

Čo je vlastne Rozvojáčik a ako funguje?

Ide o združenie, ktoré vzniklo na podporu vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Odborní pedagógovia dokážu deťom poskytnúť vzdelávanie v rôznych oblastiach, pričom rodičia sa môžu spoľahnúť na profesionálny a hlavne individuálny prístup. Spôsob vzdelávania, ktoré prebieha vo vhodných edukačných priestoroch, garantuje maximálne etické zaobchádzanie s dieťaťom. V neposlednom rade je deťom dožičený pocit úspechu, ktorý ich vie výrazne posunúť vpred.

Rozvojáčik však okrem toho pomáha aj rodičom. Vie im totiž poskytnúť poradenstvo a supervíziu v oblasti edukácie detí so zdravotným znevýhodnením. Združenie viem zapožičať edukačné materiály, ba dokonca šikovné materiály pre ich dieťa vyrobiť na mieru.

Pomôžte svojou troškou aj vy

V posledných desaťročiach môžeme pozorovať zvyšujúci sa počet osôb s telesným aj mentálnym znevýhodnením. Stále väčší počet zdravotne znevýhodnených by mal, samozrejme, podnecovať ľudí k snahe ich liečiť, alebo im aspoň zlepšovať voľné chvíle.

A keďže sa blíži to najštedrejšie obdobie v roku, neskúsili by ste pomôcť aj vy? Či už to kúpou potrebného materiálu na výrobu pomôcok alebo akýmkoľvek finančným darom, je to len a len na vás. Každá pomoc poskytnutá deťom je cenená dvojnásobne. Ďakujeme!

 

ROZVOJÁČIK o.z.
Legionárska 3538/23
831 04 Bratislava

 

info@rozvojdietata.sk
www.rozvojdietata.sk
číslo účtu:
SK2109000000005152744482

 

Spoločenská zodpovednosť
Aj tento rok sme sa zapojili do krásneho projektu nasemesto.sk
7. júna 2019 - o s

Ako tomu bolo minulý rok, aj tento rok sme vymenili na jeden deň kancelárske stoličky za motyky a hrable a pomohli tak prostredníctvom projektu nasemesto.sk občianskemu združeniu Brána do života. Toto občianske združenie pomáha ženám a deťom v ťažkej životnej situácii.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera

Spoločenská zodpovednosť
Vianočná podpora Rozvojáčik o.z.
21. decembra 2018 - o s

TIETO VIANOCE SME TO U NÁS
V ATLAS GROUP® UROBILI INAK.
A to aj s pomocou našich klientov a partnerov.
Namiesto zadováženia vianočných pozdravov a darčekov pre našich klientov a priateľov, sme peniaze, inak venované výlučne tomuto účelu, darovali deťom so zdravotným postihnutím.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera

Spoločenská zodpovednosť
Dobrovoľnícka akcia nasemesto.sk
8. júna 2018 - o s

Dnes sme našim zamestnancom ponúkli netradičný teambuilding, ktorý je priamo prepojený s našou podnikovou kultúrou a filozofiou. Zúčastnili sme sa najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto, na ktorej je možné priamo adresne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera

BAJAN WordPress