[spb_row element_name=“Row“ wrap_type=“content-width“ parallax_image_height=“content-height“ parallax_image_movement=“fixed“ parallax_image_speed=“0.5″ bg_video_loop=“yes“ parallax_video_height=“window-height“ parallax_video_overlay=“none“ row_overlay_opacity=“0″ row_col_pos=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [spb_text_block animation=“none“ animation_delay=“0″ simplified_controls=“yes“ custom_css_percentage=“no“ padding_vertical=“0″ padding_horizontal=“0″ margin_vertical=“0″ custom_css=“margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;“ border_size=“0″ border_styling_global=“default“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

V ATLAS Group® zastávame názor, že podnikateľské výzvy, ktoré si naši klienti kladú, sa nedajú zaškatuľkovať do jasne oddelených kategórií. Preto neustále pracujeme v interdisciplinárnych tímoch pre čo najobjektívnejšie a najširšie posúdenie danej podnikateľskej situácie. Prierezové poskytovanie služieb z oblasti práva, účtovníctva, daní a strategického poradenstva pod jednou strechou nám umožňuje vykonať hĺbkovú previerku podniku, ktorej výsledkom je komplexné posúdenie právneho a ekonomického stavu obchodných spoločností a iných subjektov. Vykonanie due diligence je nutné v záujme minimalizácie rizík klienta spojených s danou operáciou, resp. dosiahnutia optimálneho východiska nášho klienta pri vyjednávaní s protistranou.

Due diligence pre klientov vykonávame v súvislosti so zamýšľanými transakciami (akvizíciami, predajmi podnikov, predajmi nehnuteľností a pod.), za účelom komplexného posúdenia zodpovednostných vzťahov alebo v rámci auditov vykonávaných na základe špecifických požiadaviek klientov.

Dôkladnou analýzou všetkých zložiek podniku získame pre klienta cenné informácie o majetkovej účasti v spoločnosti, spoločníkoch, resp. akcionároch a ich vzájomných vzťahoch, zmluvných pracovnoprávnych a úverových vzťahoch, právach a záväzkoch podniku voči tretím osobám a hrozbe potenciálnych súdnych sporov, sporov vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva alebo o hrozbe iných správnych alebo rozhodcovských konaní.

Na základe požiadavky klienta po vykonaní komplexného právneho, ekonomického a marketingového auditu nasleduje poradenstvo k zistenému stavu tak, aby boli minimalizované zistené riziká.

 

[/spb_text_block] [/spb_row]