Biznis riešenia

DUE DILLIGENCE

ATLAS Group® poskytuje služby v rámci účtovného, finančného a daňového due diligence. Analyzujeme a posudzujeme podnik so zreteľom na minulú, súčasnú a budúcu pozíciu na trhu. Due dilligence nám umožňuje dôkladne identifikovať a poznať silné a slabé stránky budúceho partnera a rovnako odkrýva riziká a príležitosti konkrétneho zámeru prevzatia alebo kúpy podniku, alebo časti podniku.

OPTIMALIZAČNÉ PROCESY

ATLAS Group® poskytuje služby v rámci účtovného, finančného a daňového due diligence. Analyzujeme a posudzujeme podnik so zreteľom na minulú, súčasnú a budúcu pozíciu na trhu. Due dilligence nám umožňuje dôkladne identifikovať a poznať silné a slabé stránky budúceho partnera a rovnako odkrýva riziká a príležitosti konkrétneho zámeru prevzatia alebo kúpy podniku, alebo časti podniku.

PODNIKOVÉ KOMBINÁCIE

Poskytujeme spoľahlivé poradenstvo pri projektoch v rámci podnikových reštrukturalizácií a pri identifikovaní finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcií. Expertíza ATLAS Group® nám umožňujú spoľahlivo eliminovať potenciálne riziká, vyhodnotiť optimálne štruktúrovanie plánovanej transakcie pri akvizíciách a fúziách a rovnako poskytnúť poradenstvo po skončení transakcie. Obráťte sa na nás ak hľadáte strategickú spoluprácu pri predajoch podnikov, prevodoch obchodných podielov, rozdelení podnikov, joint ventures, strategických partnerstvách, alebo cezhraničných fúziách a akvizíciách.

DIGITALIZÁCIA PODNIKANIA

Poskytujeme spoľahlivé poradenstvo pri projektoch v rámci podnikových reštrukturalizácií a pri identifikovaní finančných, ekonomických, právnych a daňových rizík transakcií. Expertíza ATLAS Group® nám umožňujú spoľahlivo eliminovať potenciálne riziká, vyhodnotiť optimálne štruktúrovanie plánovanej transakcie pri akvizíciách a fúziách a rovnako poskytnúť poradenstvo po skončení transakcie. Obráťte sa na nás ak hľadáte strategickú spoluprácu pri predajoch podnikov, prevodoch obchodných podielov, rozdelení podnikov, joint ventures, strategických partnerstvách, alebo cezhraničných fúziách a akvizíciách.

VSTUP NA ZAHRANIČNÉ TRHY

Pri Vašej expanzii máme pre Vás pripravený súbor riešení a služieb, ktoré zabezpečia správne legislatívne nastavenie Vášho vstupu na zahraničné trhy. ATLAS Group® na základe monitoringu vplyvov globalizácie na stratégiu a taktiku, relevantných analýz a posúdenia viacero možností  navrhne vhodnú stratégiu vstupu na zahraničný trh.

BAJAN WordPress