Zmeny pre zamestnávateľov od 1.5.2019

Zmeny pre zamestnávateľov od 1.5.2019
29. apríla 2019 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Od 1.5.2019 vstupuje do platnosti „ostrá“ verzia schválených zmien v mzdových zvýhodneniach za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu pre zamestnancov. Pripravili sme pre Vás krátky legislatívny prehľad:

Náhrada mzdy za prácu vo sviatok na 100%

Od 1.5.2018 už je v platnosti, platí naďalej aj od 1.5.2019. Zamestnancovi za jeho odvedenú prácu vo Sviatok patrí mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, by mala patriť za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Podľa § 122a Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

POZNÁMKA

S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu a nedeľu. V takomto prípade vedúcemu zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu nepatrí.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Podľa § 123 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 %.

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, možno dohodnúť, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, najmenej však 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a to v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

 

 

 

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera