Zmena SK NACE na ŠÚ SR

Zmena SK NACE na ŠÚ SR
21. apríla 2020 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Pri vzniku podnikateľského subjektu pridelí Štatistický úrad SR spolu s IČO (Identifikačné číslo organizácie) aj SK NACE týkajúce sa jej hlavnej činnosti.

SK NACE je zoznam klasifikácie ekonomických činností s ich číselným označením vykonávaných na území Slovenskej republiky, ktorý vydáva a aktualizuje Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠUSR“) a ktorý súvisí s podnikateľskou činnosťou podnikateľského subjektu pri zakladaní spoločnosti či živnosti.

SK NACE sa uvádza najmä na dokumentoch súvisiacich s vykonaním účtovnej závierky a zostavením Daňového priznania k dani z príjmov podnikateľského subjektu, či v prípade spracovania štatistických výkazov práve pre ŠÚSR. Údaje o SK NACE sa zároveň uvádzajú na niektorých dostupných portáloch o finančnej situácii podnikateľského subjektu (ako napr. finstat.sk).

Podnikateľský subjekt si zvolí zo svojich zapísaných činností jednu ako hlavnú (prevažujúcu) a jej SK NACE bude používať vo všetkých dokumentoch, ktoré si vyžadujú informáciu o SK NACE.

Zoznam SK NACE je dostupný na webových stránkach ŠÚSR v časti Databázy – Register organizácií.

V prípade, že podnikateľský subjekt zmení svoju hlavnú činnosť, nahlási túto zmenu na ŠÚSR formou vyplnenia a zaslania formulára, ktorý je uvedený na webovej stránke ŠÚSR v časti Služby – Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO – Formuláre žiadostí, s názvom „Žiadosť právnickej osoby o zmenu údajov zapísaných v RPO“ alebo „Žiadosť podnikateľa o zmenu údajov zapísaných v RPO“.

Zmenu SK NACE je podnikateľský subjekt povinný ohlásiť aj na Daňovom úrade cez formulár „Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky“.

 

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera