Výber zamestnanca je voľba – práca s ním nevyhnutnosť

Výber zamestnanca je voľba – práca s ním nevyhnutnosť
21. februára 2018 MGR. ANETA VANČOVÁ, PHD.

Vedecký výskum potvrdil, že prevažná časť našej mozgovej kapacity (podľa viacerých zdrojov dokonca takmer 90 %) ostáva po celý život nevyužitá. Identifikovať tvorivý potenciál ukrytý v človeku a ďalej ho zveľaďovať tak, aby prinášal uspokojenie jemu aj spoločnosti, je najvyššou métou každého riadiaceho pracovníka. Návratnosť, ktorú investícia do zamestnanca prináša, totiž nemusí mať vždy len podobu finančného benefitu.

7 pravidiel úspešného výberu
Možno ste robili už tisícky pohovorov. Isto máte svoju stratégiu, ste skúsený a výber človeka je pre vás pravdepodobne rutinná záležitosť. Viete aj to, že nájsť správneho zamestnanca je ako nájsť poklad, ktorý prinesie vašej spoločnosti ďalšie hodnoty. Myslíte si, že ste dobrý vo vedení pohovorov? Tak sa pozrite, či pri výbere zamestnanca dodržiavate nasledujúcich 7 zlatých pravidiel.

1. Ujasnite si, koho hľadáte
Ak to neurobíte, nikdy nenájdete toho správneho človeka do svojho tímu. Hoci je v tomto bode zaangažované spravidla HR oddelenie, základné informácie musia prísť od riadiaceho pracovníka, čiže od vás. Začnite s náplňou práce a klaďte si otázky, čo všetko daná pozícia vyžaduje, akú vysokú mieru odbornosti musí kandidát na ňu spĺňať atď. Pamätajte aj na osobnostné predpoklady.

2. Príprava na prvom mieste
Príprava je dôležitá aj u tých najskúsenejších. Po tom, čo ste si ujasnili, koho hľadáte, viete, akú odbornosť musí spĺňať a aké vlastnosti by mal mať. V deň výberu si urobte čas pre seba. Ani herec nevstupuje na javisko rovno z električky. Pripravte si otázky, ktoré chcete položiť. Stačí zopár, ale musia byť kľúčové, pretože odhalia toho „správneho“ človeka.

3. Uvoľnite napätie v miestnosti
Na začiatku pohovoru urobte všetko pre to, aby ste prípadné napätie v miestnosti uvoľnili a voči kandidátovi navodili celkovo priaznivú atmosféru. Je to veľmi dôležitý krok k tomu, aby ste získali pravdivý a čo najobjektívnejší obraz o jeho skutočných schopnostiach či kvalitách.

4. Klaďte správne otázky
Zdá sa vám, že od kandidáta nedostávate odpovede, ktoré by ste chceli počuť? Omyl. Jeho odpoveď nemusí byť nevyhnutne zlá. Všetko závisí nielen od obsahu vašej otázky, ale aj od spôsobu, akým ju kladiete. Skúste ju sformulovať či predniesť inak. Nie nadarmo sa vraví, že správna otázka je ako dobré kľúčové slovo zadané v prehliadači Google.

5. Menej býva často viac
Nerozprávajte na pohovoroch viac, ako máte. O pracovné miesto sa predsa neuchádzate vy. Vytvorte kandidátovi čo najviac priestoru na jeho sebaprezentáciu. Spomeňte si na zlatý pomer 80 : 20, čo znamená, že 20 % má tvoriť váš prejav najmä vo forme otázok a 80 % veľkoryso prenechajte kandidátovi.

6. Vytvorte všetkým rovnaké podmienky
Vysoký, nízky, tvorivý či vzdelaný. Nenechajte sa pri kladení otázok ovplyvniť tým, ako na vás kandidát pôsobí. Môže sa stať, že toho, kto je vám viac sympatický, nebudete „testovať“ za rovnakých podmienok. Ak máte teda viac kandidátov, dbajte na to, aby ste všetkým položili rovnaké otázky. Inak ich nebudete vedieť objektívne porovnať.

7. Po absolvovaní výberu si urobte reflexiu

Čo by som urobil inak/lepšie, ak by ste mohli pohovor s kandidátom absolvovať znova? Ak ste ho viedli s kolegami, porozprávajte sa s nimi o jeho priebehu a požiadajte ich o spätnú väzbu na seba. Má to dvojaký efekt: jednak ich (možno) potešíte signálom, že ich názor vás zaujíma, jednak sa o sebe (možno) niečo zaujímavé dozviete a do budúcna získate nástroj ako rozvíjať samého seba, prípadne byť ešte efektívnejší. A ktovie, možno poznatky, ktoré týmto spôsobom nadobudnete, využijete aj v inej oblasti.

BEI metóda vedenia výberového pohovoru
Staňte sa aj vy profesionálom v kladení otázok. Spoliehať sa na to, že hádam si už nejaké vymyslíte, je naozaj riskantné. Nechcete si predsa nechať ujsť toho správneho kandidáta. Jednou z uznávaných pomôcok je celosvetovo používaná a uznávaná BEI metóda vedenia výberového pohovoru, ktorá vás naučí klásť otázky pomocou STAR modelu zameraného na konkrétne správanie s orientáciou na výsledky. Vďaka nej bude váš výber naozaj efektívny a úspešný. Ak sa chcete o BEI metóde vedenia pohovoru dozvedieť viac, kontaktuje nás.

Stále vlastnosti kandidáta odhalí diagnostika
Nezabúdajte, že kladenie otázok musí byť zamerané aj na osobnostné vlastnosti, schopnosti či zručnosti a motiváciu. Tieto však nie je možné zistiť iba pohovorom. Siahnite aj po iných metódach, ako sú diagnostika, či skupinové/individuálne aktivity, ktoré vám pomôžu získať vyššiu objektivitu a istotu. Zatiaľ čo rozhovor vám poskytne obraz o danom kandidátovi tu a teraz, diagnostika vám ponúkne informácie o jeho stálych vlastnostiach a o predpokladoch ich rozvoja do budúcna.

Upevniť pocit dôležitosti v každom človeku
Ako zdôrazňujeme v nadpise, správny výber zamestnancov znamená voľbu. Zároveň však ide o rozhodnutie, ktoré má pre budúcnosť firmy kľúčový, neraz aj bytostný význam. Nemenej dôležitá, ak nie ešte dôležitejšia, je práca so zamestnancami, ktorá po ich výbere nasleduje. Vyžaduje si totiž vysokú dávku cieľavedomosti, trpezlivosti, ale aj empatie. Prvým krokom je uvedomiť si, že ľudský potenciál vo vašej spoločnosti predstavuje kapitál najvyššej hodnoty a ako každý živý organizmus ho treba nepretržite rozvíjať. Našou ambíciou je nasmerovať vás tak, aby ste nakoniec vy sám nachádzali spôsoby ako na to.

Zdroje:
Kubalák, M. (2013). Efektívne riadenie ľudských zdrojov. Žilina: Eurokodex.
Hroník. F (1999). Jak se nespálit při výbére zaměstnnacu. Computer Press.

MGR. ANETA VANČOVÁ, PHD.
MGR. ANETA VANČOVÁ, PHD.

Mgr. ANETA VANČOVÁ, PhD.

HR management & development / senior consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera