Vianočná podpora Rozvojáčik o.z.

Vianočná podpora Rozvojáčik o.z.
21. decembra 2018 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Tieto Vianoce sme to u nás v ATLAS Group® urobili inak.

A to aj s pomocou našich klientov a partnerov.

Namiesto zadováženia vianočných pozdravov a darčekov pre našich klientov a priateľov, sme peniaze, inak venované výlučne tomuto účelu, darovali deťom so zdravotným postihnutím. Vybrali sme občianske združenie Rozvojáčik, ktoré sa stará o rozvoj detí s poruchou autistického spektra a inými mentálnymi poruchami. Tieto deti potrebujú čo najskôr, a omnoho intenzívnejšie ako zdravé deti, podať pomocnú ruku. Včasná pomoc zvýši ich šance na kvalitný život.

Práve v období Vianoc vrcholí naša celoročná snaha pomáhať dobrovoľníckou činnosťou a príspevkami práve deťom. Chceme im poskytnúť ešte viac a vrátiť im vieru na jednoduchší život. Mnohokrát sú to práve finančné prostriedky, ktoré im ju môžu poskytnúť a pomôcť im na ich ceste.

Chceli sme to však urobiť spolu s našimi klientmi a priateľmi, ktorí s naším rozhodnutím súhlasili, symbolicky sa postavili vedľa nás a podporili našu myšlienku pomáhať na konci roka tým najmenším.

V mene celého tímu ATLAS Group® ďakujeme za spoluprácu všetkým našim partnerom v roku 2018, a tešíme sa na spoločný úspešný rok 2019.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

CEO ATLAS Group®

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera