Veľké zmeny v elektronickej komunikácii s Daňovým úradom od 1.1.2018

Veľké zmeny v elektronickej komunikácii s Daňovým úradom od 1.1.2018
6. decembra 2017 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Ak podnikáte ako právnická osoba a nemáte zatiaľ povinnosť komunikovať elektronicky s daňovým úradom, máte už len posledný mesiac na využitie vybavenia elektronickej komunikácie prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní (teda bez kvalifikovaného elektronického podpisu). Prečo? Pretože od 1.1.2018 nebude právnická osoba oprávnená uzatvárať nové dohody o elektronickej komunikácii s daňovým úradom. Inštitút podpisovania týchto dohôd teda daňový úrad pre právnické osoby úplne ruší.

Komunikácia právnickej osoby s daňovým úradom bude môcť od 1.1.2018 prebiehať iba prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu alebo použitím elektronického občianskeho preukazu. Staré dohody uzavreté do 31.12.2017 zostanú v platnosti.

Určite ste už zachytili v našom predchádzajúcom článku o povinnej elektronickej komunikácii nielen pre daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, ale od 1.1.2018 pre úplne všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Z tohto dôvodu sa oprávnene obávame kapacitných problémov jednotných kontaktných miest s vybavovaním elektronických občianskych preukazov, nakoľko subjekty majú už len posledný mesiac na prípravu a implementáciu. Alternatívnym riešením by mohlo byť vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom súkromného podpisovacieho kľúča.

Povinná elektronická komunikácia sa od 1.7.2018 týka aj fyzických osôb – podnikateľov, s niekoľkými výnimkami, ktoré sme taktiež popisovali vo vyššie uvedenom článku. Zatiaľ máme informáciu z finančnej správy, že dohody pre fyzické osoby budú môcť byť uzatvárané aj naďalej.

 

 

 

 

Zdroje:
SKDP – Slovenská komora daňových poradcov

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera