Trináste a štrnáste platy od 2018

Trináste a štrnáste platy od 2018
12. januára 2018 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

30.1.2018 na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky sa plánuje predložiť novela Zákonníka práce, vďaka ktorej nastanú zmeny aj v zákone o zdravotnom, sociálnom poistení a dani z príjmov.

Za najvýznamnejšiu zmenu od 1.5.2018 považujeme zapracovanie do Zákonníka práce inštitútu „trinástych a štrnástych platov“, ktoré by mali byť nepovinnými, čiže dobrovoľnými zložkami mzdy zamestnanca v trvalom pracovnom pomere.
Ako by to malo vyzerať „ po novom“:

Trináste platy
Trinásty plat by bol oslobodený od odvodov pre zdravotnú poisťovňu zamestnanca a zamestnávateľa, za podmienku, že:

• bude vyplatený spolu so mzdou za mesiac Máj
• maximálna suma je 500€
• zamestnanie trvá najmenej 24 mesiacov nepretržite
• za posledných 12 mesiacov nedošlo k špekulatívnemu zníženiu príjmu zamestnanca v porovnaní s výsledkami za predposledných 12 mesiacov

Štrnáste platy
Štrnásty plat zamestnanca by bol oslobodený od odvodov pre zdravotnú poisťovňu a dani z príjmov zo závislej činnosti. V roku 2019 by sa pridali aj odvody pre Sociálnu poisťovňu za podmienku, že:

• zamestnancovi bol vyplatený v danom roku aj trinásty plat
• bude vyplatený spolu so mzdou za mesiac November
• maximálna suma je 500€
• zamestnanie trvá najmenej 48 mesiacov nepretržite
• za posledných 12 mesiacov nedošlo k špekulatívnemu zníženiu príjmu zamestnanca v porovnaní s výsledkami za predposledných 12 mesiacov

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera