Príspevky označené ‘platobná neschopnosť’

 • ING. SILVIA VOJTKOVÁ
  Účtovníctvo a dane

  Spoločnosť v kríze

  1. júna 2020 - o s

  Posledné dva mesiace priniesli vo svete situáciu, ktorá sa dotkla takmer každej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa, či zamestnancov.…

 • JUDR. NIKOLA JABORNÍKOVÁ
  Právo

  Spoločnosť v kríze

  11. septembra 2015 - o s

  Vláda schválila 23. apríla 2015 novelu č. 87/2015, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len…