Príspevky označené ‘dodatočné priznanie’

  • ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
    Správa daní

    Novela zákona o správe daní

    27. novembra 2015 - o s

    Dňa 22.9.2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).…