STOP BYROKRACII

STOP BYROKRACII
12. septembra 2018 ING. JANA RAGAČOVÁ

Od 1.9.2018 vstúpil do platnosti Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene nazývaný aj „Zákon proti byrokracii.“ Čo to znamená pre bežného človeka alebo podnikateľa?

Orgány verejnej moci (štátne orgány, obce a mestá, VÚC a verejné inštitúcie) už nebudú môcť žiadať od občanov, fyzických osôb –podnikateľov a právnických osôb dokumenty v listinnej podobe, ktoré si dokážu nájsť sami v spoločných registroch. Konkrétne ide o dokumenty:

– Výpis zo živnostenského registra,

– Výpis z obchodného registra,

– Výpis z katastra nehnuteľností.

Od 1.1.2019 k týmto dokumentom pribudnú aj ďalšie.

Orgány verejnej moci, ktoré nie sú integrované do Centrálneho systému referenčných údajov, si uvedené dokumenty vyhľadajú cez portál OverSi.

V súvislosti s touto novinkou funguje aj stránka www.stopbyrokracii.sk, kde môže občan získať viac informácií aj poslať svoj podnet alebo problém.

Zdroje:

Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

https://stopbyrokracii.sk/

https://www.slovensko.sk/sk/faq/_zakon-proti-byrokracii-otazk

 

 

ING. JANA RAGAČOVÁ
ING. JANA RAGAČOVÁ

Ing. JANA RAGAČOVÁ

accountant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera