Skontrolujte si svoj osobný účet v Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Skontrolujte si svoj osobný účet v Sociálnej a zdravotnej poisťovni
17. augusta 2018 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Sociálna poisťovňa

Osobne navštívite miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Predložíte Váš občiansky preukaz. Pracovník Sociálnej poisťovne Vám dá na podpis dohodu o prístupe k elektronickým službám. Po jej podpise bezplatne dostanete prístupovú kartu (tzv. GRID kartu), ktorá Vám umožní získať pasívny prístup k Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v e-Službách Sociálnej poisťovne môžete tým získať informácie o údajoch Vášho nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

Individuálny účet poistenca obsahuje údaje aj o vzniku a zániku nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, údaje o počte dní poistenia, informácie o období prerušenia týchto poistení, ako aj údaje o vymeriavacom základe na platenie poistného.

Ďalej tu nájdete aj informácie o tom, či bolo za Vás odvedené poistné, údaj o osobnom mzdovom bode a všeobecnom vymeriavacom základe a údaj o aktuálnej dôchodkovej hodnote.

Údaje v individuálnom účte poistenca sa aktualizujú raz ročne.

Zdravotná poisťovňa

Podľa zákona o zdravotných poisťovniach má každý poistenec právo požiadať o výpis z účtu poistenca. Za papierový výpis, ktorý vám poisťovňa vydá, je však zákonom stanovený poplatok. Druhá možnosť získavania informácií je elektronická služba, ktorá je podobne ako v prípade Sociálnej poisťovne pre poistenca bezplatná. Pomocou elektronických služieb môžete získať prehľad o navštívených lekároch, predpísaných liekoch, úkonoch, ktoré Vám vykonali a koľko stáli.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

• na stránke www.vszp.sk kliknite na Elektronické služby,

• zaregistrujte sa  ďalej sa už riadite pokynmi Vašej zdravotnej poisťovne.

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

• na stránke poisťovne https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka

zaregistrujte sa, ďalej sa už riadite pokynmi Vašej zdravotnej poisťovne.

DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

• na stránke poisťovne www.dovera.sk kliknite na Elektronická pobočka,

• zaregistrujte sa, ďalej sa už riadite pokynmi Vašej zdravotnej poisťovne.

Nahliadnuť môžete aj do účtov iného rodinného príslušníka. Nakoľko však ide o osobné údaje je potrebná notárom overená plná moc dotyčnej osoby. V prípade neplnoletých detí vás poisťovňa môže požiadať o predloženie rodného listu.

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera