RPVS: Už len 2 mesiace na preregistráciu!

RPVS: Už len 2 mesiace na preregistráciu!
31. mája 2017 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Bola Vaša spoločnosť zaregistrovaná v registri konečných užívateľov výhod? Vedeli ste, že máte povinnosť „preregistrovať sa“, t.j. overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod, do novovzniknutého registra parterov verejného sektora?

Register konečných užívateľov výhod („RKÚV“) bol vedený Úradom pre verejné obstarávanie do 31. januára 2017. Ak bola Vaša spoločnosť zapísaná v RKÚV, nadobudnutím účinnosti tzv. „protischránkového zákona“, t.j. dňa 1. februára 2017, bola automaticky zapísaná do novovzniknutého registra partnerov verejného sektora („RPVS“) podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosťou subjektu, ktorý bol automaticky zapísaný do RPVS, je zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod do 31. júla 2017. Overiť identifikáciu a podávať návrhy do registra však môžu len tzv. oprávnené osoby, napr. advokát, daňový poradca, notár.

Naša advokátska kancelária už má so zápisom do registra početné praktické skúsenosti a garantuje kvalitu, promptnosť a bezproblémovosť danej služby.

Ak náhodou ešte stále váhate s preregistráciou, upozorňujeme, že neplnenie tejto povinnosti v zákonnej lehote je dôvodom na výmaz spoločnosti z predmetného registra, a teda zamedzenie možnosti čerpať finančné prostriedky z verejných zdrojov.

 

Viac informácii k danej problematike nájdete tu.

 

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera