Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% z daní

Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% z daní
16. septembra 2017 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Organizácia, ktorá sa chce v roku 2018 stať prijímateľom 2% z daní, sa musí registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% u ktoréhokoľvek notára od 1.9.2017 maximálne do 15.12.2017. Do Zoznamu prijímateľov sa môžu zapísať len organizácie, ktoré vznikli v roku 2016 a skôr. Zoznam prijímateľov je Notárska komora SR povinná zverejniť do 15.1.2018.

Konkrétne postupy registrácie pre vybrané právne formy a povinné dokumenty na predloženie notárovi nájdete tu.

Registráciu je potrebné opakovať každoročne!

 

Upozornenie!

 

Pri registrácii je v záujme organizácií preveriť správnosť a bezchybnosť zapísaných údajov, nakoľko po 15.12.2017 sa v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať už žiadne zmeny ani opravy. V prípade akejkoľvek chyby či nedostatku nebude takáto organizácia oprávnená prijímať žiadne financie.

 

Zdroje:
§ 50 a § 52zg zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
www.rozhodni.sk

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera