Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky na daň z motorových vozidiel
20. augusta 2020 ING. ROMANA FAKLOVÁ

V podanom priznaní na daň z motorových vozidiel sa výška preddavkov resp. predpokladanej dane uvádza na riadku 40 v IV. oddiely.

Ak výška predpokladanej dane nepresiahne sumu 700 €, tak daňovník preddavky na daň neplatí.

Ak je výška predpokladanej dane v rozmedzí 700 € až 8 300 €, tak daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky vo výške jednej štvrtiny. Splatnosť štvrťročných preddavkov je do konca daného kalendárneho štvrťroka.

Ak je výška predpokladanej dane vyššia ako 8 300 €, tak daňovník je povinný platiť mesačné preddavky vo výške jednej dvanástiny. Splatnosť mesačných preddavkov je do konca daného kalendárneho mesiaca.

Avšak v súvislosti s pandémiou COVID-19 v zmysle opatrení podľa zákona č. 67/2020 Z.z. a 96/2020 Z.z. nie je daňovník povinný platiť preddavky počnúc mesiacom apríl 2020. Nezaplatené preddavky sa vyrovnajú až prostredníctvom daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 t.j. v lehote do 31.01.2021.

Daňovník však môže tieto preddavky aj naďalej platiť, a tým si môže znížiť prípadnú daň na úhradu, ktorá bude splatná do 31.01.2021.

Zdroje:
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-motorovych-vozidiel/info-
dzmv#preddavky_na_dan
https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Aktualne_informaci
e/Covid19/2020.04.28_korona_DMV.pdf

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera