Oznámenie o uzatvorenej písomnej dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou

Oznámenie o uzatvorenej písomnej dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou
30. januára 2018 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Finančná správa začiatkom januára 2018 zverejnila informáciu o povinnosti platiteľa dane podať oznámenie o uzatvorenej písomnej dohode s autorom o nevyberaní dane zrážkou. Týka sa to tých platiteľov dane, ktorý vyplatili fyzickej osobe v roku 2017 príjem podľa autorského zákona:

– z vytvorenia diela,
– z podania umeleckého výkonu,
– z použitia diela,
– z použitia umeleckého výkonu

a platiteľ dane sa písomne dohodol s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Toto oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou je povinný podať platiteľ dane do 31.01.2018. Tlačivo na oznámenie nájdete v elektronickej podobe tu.

V prípade, že platiteľ dane uzatvoril v roku 2017 s autorom písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou, ale k výplate, poukázaniu alebo k pripísaniu úhrad autorovi dôjde až v roku 2018, tak povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody vznikne až za rok 2018, t.j. najneskôr do 31.1.2019.

V prípade, že platiteľ dane uzatvoril písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou s autorom v roku 2017 a táto dohoda sa vzťahuje na všetky príjmy vyplatené v roku 2017 a neskôr (t.j. v 2018, 2019..), tak v tom prípade vzniká platiteľovi dane povinnosť podať oznámenie o uzatvorení písomnej dohody iba raz, a to v lehote do 31.1.2018.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DP/Zavis_cinnost/2018/2018.01.05_dohoda_s_autorom.pdf
https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.402.html

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera