Novela zákona o sociálnom poistení v skrátenom režime – prvá sociálna pomoc v čase krízy pre pandémiu

Novela zákona o sociálnom poistení v skrátenom režime – prvá sociálna pomoc v čase krízy pre pandémiu
26. marca 2020 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

1. Ošetrovné pre rodičov

V prípade ošetrovného tzv. OČR ostáva percentuálna výška 55% z denného vymeriavacieho základu rodiča, bude sa však poskytovať viac ako 10 dní až do ukončenia uzatvorenia školských a predškolských zariadení.

2. Nemocenské počas karantény

Novela prináša aj úpravu pri čerpaní nemocenského v prípade karanténneho opatrenia resp. izolácie, nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia koronavírusu, nemocenské bude vyplácať Sociálna poisťovňa od prvého dňa a pri výpočte nemocenskej dávky sa vypúšťa 25%, bude sa používať len percentuálna výška  55% z denného vymeriavacieho základu žiadateľa.

Podmienkou vyplácania ošetrovného resp. nemocenského u SZČO je, aby boli všetky nedoplatky uhradené najneskôr do 31.03.2020.

3. Novela zákona o službách zamestnanosti

Podpora udržania pracovných miest a pracovníkov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v bezprostrednom období po ich skončení.

„Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na kompenzáciu zamestnávateľov, respektíve SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia ústredného krízového štábu, respektíve tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov,“ zdôvodňoval rezort práce.

Finančná podpora by mala byť čerpaná najmä z eurofondov.

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera