Na zmenu zdravotnej poisťovne máte čas do 30.9.2017!

Na zmenu zdravotnej poisťovne máte čas do 30.9.2017!
21. septembra 2017 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne:

1. Výber poisťovne

V súčasnosti máme na Slovensku 3 zdravotné poisťovne: Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, Dôveru a Union. Pre porovnanie ich služieb a výhod Vám odporúčame tieto stránky: http://www.health.gov.sk/?zdravotne-poistovne

2. Podanie prihlášky do vybranej zdravotnej poisťovne do 30.9.2017

Zdravotnú poisťovňu je možné zmeniť len 1x ročne. Prihlášku je možné podať len do jednej zdravotnej poisťovne.

Forma podávania je možná online, e-mailom, telefonicky, osobne alebo poštou priamo do novej poisťovne. Poistencom v novej poisťovni sa stanete až od 1.1.2018.

3. Oznámenie zmeny pre zamestnávateľa poistenca

Poistenec je povinný zmenu oznámiť aj svojmu zamestnávateľovi, a to najneskôr do 8.1.2018. Za nesplnenie povinnosti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu až do výšky 331 €. http://www.udzs-sk.sk/informacie

 

4. Vrátenie preukazu poistenca do pôvodnej zdravotnej poisťovne do 8.1.2018

Starý preukaz poistenca (vrátane Európskeho preukazu zdravotného poistenia) je potrebné vrátiť do starej poisťovne:

  • osobne, prípadne v zastúpení (napr. členom rodiny) na ktoromkoľvek kontaktnom mieste zdravotnej poisťovne,
  • poštou na korešpondenčnú adresu zdravotnej poisťovne.

5. Odporúčame nahlásiť  zmenu zdravotnej poisťovne aj obvodnému lekárovi.

Zdroj: § 6 až 8 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera