Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (úvod)

Kúpa a predaj dopravného prostriedku z/do EU z pohľadu DPH (úvod)
6. novembra 2017 MICHAL BEZNÁK

Čo sa rozumie pod pojmom dopravný prostriedok pre účely zákona o DPH? Kedy je dopravný prostriedok definovaný ako nový? Kto môže obstarávať a predávať dopravné prostriedky? Dočítate sa v úvodnej časti článku.

Čo sa rozumie pod pojmom dopravný prostriedok pre účely zákona o DPH?

Pozemné motorové vozidlo Zdvihový objem motora viac ako 48 cm3 alebo výkon väčší ako 7,2 kW Určené na prepravu osôb alebo nákladov
Plavidlo Dlhšie ako 7,5 m Určené na prepravu osôb alebo nákladov Výnimkou sú námorné lode, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 47 ods. 8 zákona o DPH
Lietadlo Štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1550 kg Určené na prepravu osôb alebo nákladov Výnimkou sú lietadlá oslobodené od dane podľa § 47 ods. 10 zákona o DPH, užívané leteckým dopravcom, ktorý vykonáva prevažne medzinárodnú dopravu za odplatu

Kedy je dopravný prostriedok definovaný ako nový?

Dopravný prostriedok Nový dopravný prostriedok Nový dopravný prostriedok Nový dopravný prostriedok Nie je nový dopravný prostriedok (ojazdený)
Pozemné motorové vozidlo Najazdené ≤ 6000 km, v čase dodania neuplynulo viac ako 6 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky Najazdené > 6000 km, v čase dodania neuplynulo viac ako 6 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky Najazdené ≤ 6000 km, v čase dodania uplynulo viac ako 6 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky Najazdené > 6000 km, v čase dodania uplynulo viac ako 6 mesiacov od prvého uvedenia do prevádzky
Plavidlo Bolo prevádzkované vo vode ≤ 100 hodín, v čase dodania neuplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Bolo prevádzkované vo vode > 100 hodín, v čase dodania neuplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Bolo prevádzkované vo vode ≤ 100 hodín, v čase dodania uplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Bolo prevádzkované vo vode > 100 hodín, v čase dodania uplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky
Lietadlo Nalietalo ≤ 40 prevádzkových hodín, v čase dodania neuplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Nalietalo > 40 prevádzkových hodín, v čase dodania neuplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Nalietalo ≤ 40 prevádzkových hodín, v čase dodania uplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky Nalietalo > 40 prevádzkových hodín, v čase dodania uplynuli 3 mesiace od prvého uvedenia do prevádzky

Kto môže obstarávať a predávať dopravné prostriedky:

  1. Neplatiteľ DPH:
  • – súkromná osoba nepodnikateľ, nezdaniteľná osoba
  • – fyzická osoba podnikateľ, ktorý nie je registrovaný ako platca DPH, zdaniteľná osoba
  • – právnická osoba, ktorá nie je registrovaná ako platca DPH, zdaniteľná osoba
  • – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba registrované podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, zdaniteľná osoba
  1. Platiteľ DPH (registrovaný podľa § 4 – 6 zákona o DPH):
  • – Osoba registrovaná ako platiteľ DPH, ktorá je obchodníkom s ojazdenými autami
  • – Osoba registrovaná ako platiteľ DPH, ktorá nie je obchodníkom s ojazdenými autami

 

Zdroje:

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kupa-dopravneho-prostri
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-kupa-NDP
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kupa-a-predaj-auta-neobchodnik

MICHAL BEZNÁK
MICHAL BEZNÁK

MICHAL BEZNÁK

senior accountant

Chcete prijímať aktuálne informácie užitočné pre Vaše podnikanie?Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera