Je možné vyhnúť sa plateniu daňových licencií?

Je možné vyhnúť sa plateniu daňových licencií?
2. októbra 2014 ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

V článku Daňové licencie sme uviedli bližšie informácie o inštitúte daňových licencií, ktorý bol do slovenskej legislatívy zavedený od 1. januára 2014. V tomto článku uvádzame aké možnosti má na výber daňovník ak sa chce vyhnúť plateniu daňových licencií ak vlastní tzv. spiacu spoločnosť.

Ak daňovník hľadá cestu ako sa vyhnúť plateniu daňových licencií pri neaktívnej tzv. spiacej spoločnosti, s ktorou nepodniká a ani nemá záujem ju na svoju podnikateľskú činnosť využiť v budúcnosti, má na výber viacero možností.

  1. Predaj obchodných podielov, t.j. predaj spoločnosti tretej osobe, záujemcovi, ktorý má záujem o pokračovanie v podnikateľskej činnosti spoločnosti. Je nevyhnutné nájsť záujemcu o spoločnosť, čo záleží najmä od jej atraktivity. Na internete sa dá nájsť množstvo spoločností, ktoré sa špecializujú na sprostredkovanie kúpy a predaja spoločností, a ktoré dokonca za úhradu odkupujú aj stratové spoločnosti.
  2. Likvidácia, t.j. zrušenie spoločnosti a jej následný zánik bez právneho nástupcu. Ako bolo spomínané vyššie, v prípade, ak spoločnosť vstúpi do likvidácie v priebehu roku 2014, neplatí daňovú licenciu za obdobie, ktoré vstupu predchádza, t.j. neplatí daňovú licenciu za rok 2014 a ani za obdobie samotnej likvidácie. Pozor, v prípade, ak spoločnosť vstúpi do likvidácie v nasledovnom roku, bude už povinná platiť pomernú časť licencie. Vstup spoločnosti do likvidácie nie je ani finančne ani časovo náročný proces. Samotný priebeh likvidácie je však už administratívne a časovo (min. cca 6 mesiacov) náročnejší, je nevyhnutné splniť viaceré účtovné a oznamovacie povinnosti, a preto odporúčame poradiť sa s odborníkom. V likvidácii musí byť speňažený všetok majetok spoločnosti a musia byť uspokojení všetci jej veritelia. Spoločnosť nie je možné zlikvidovať, ak nemá dostatok finančných prostriedkov a uspokojenie všetkých záväzkov, v takom prípade je nevyhnutné podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
  3. Zrušenie spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, t.j. zlúčenie, splynutie. Zlúčenie/splynutie je najvhodnejšie v prípade, ak má podnikateľ viacero spoločností, pritom reálne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť len prostredníctvom jednej. Vtedy je možné predmetné spoločnosti zlúčiť do jednej a tým sa vyhnúť plateniu licencií za nečinné/neaktívne spoločnosti.

Každú spoločnosť a jej možnosti je nevyhnutné posudzovať individuálne, a preto neváhajte a v prípade záujmu o niektorú s vyššie načrtnutých alternatív nás neváhajte kontaktovať.

ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.
ING. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PHD.

Ing. INA KOVÁČOVÁ BEČKOVÁ, PhD.

tax advisor / partner

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera