Finančná správa má ďalší bič na daňové úniky

Finančná správa má ďalší bič na daňové úniky
19. októbra 2017 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Finančná správa dostáva od 30.9.2017  informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí na základe automatickej výmeny informácii medzi členskými krajinami EÚ, USA a OECD. Je potrebné zdôrazniť, že pod slovenskými rezidentmi sa myslia tak právnické ako aj fyzické osoby.

Ako to bude vyzerať v praxi?
Postup fungovania výmeny informácii je uvedený v tlačovej správe Finančnej správy nasledovne: „V praxi to znamená, že signatárske krajiny informovali svoje finančné správy o účtoch slovenských rezidentov a následne tieto informácie sprístupnili zahraničné finančné správy slovenskej finančnej správe. Slovenské banky zasa poskytli informácie o účtoch rezidentov iných krajín na Slovensku slovenskej finančnej správe a tá tieto informácie sprístupnila partnerskej finančnej správe v zahraničí. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom.“

Finančná správa bude porovnávať podané daňové priznania subjektov s informáciami, ktoré získa od iných krajín na základe automatickej výmeny informácii.


 

Viac informácii nájdete v tlačovej správe finančnej správy

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera