Dorovnanie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

Dorovnanie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb
24. apríla 2019 ING. ROMANA FAKLOVÁ

Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (ďalej len DzP PO) je uvedené v § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, pričom sa vychádza z výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie:

  1. v prípade, ak daň presiahla sumu 16 600€, tak daňovník je povinný platiť mesačné preddavky na DzP PO, ktoré sú splatné do konca mesiaca,
  2. v prípade, ak daň presiahla sumu 2 500€ a nepresiahla sumu 16 600€, tak daňovník je povinný platiť štvrťročné preddavky na DzP PO, ktoré sú splatné do konca kalendárneho štvrťroka,
  3. v prípade, ak daň nepresiahla sumu 2 500€, tak daňovník preddavky na DzP PO neplatí.

Daňovník do lehoty na podanie daňového priznania platí preddavky na DzP PO podľa poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

Pokiaľ má daňovník predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018 do 30.06.2019 (tento deň pripadá na nedeľu, t.j. priznanie sa môže podať do 01.07.2019), tak do lehoty na podanie priznania platí preddavky podľa daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2017.

V prípade, ak daňovník podal daňové priznanie za rok 2018 v riadnom termíne do 31.3.2019 (tento deň pripadol na nedeľu, t.j. priznanie sa mohlo podať do 01.04.2019), tak daňovník do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 platil preddavky podľa daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za rok 2017.

V prípade, ak daňovníkovi vznikla za rok 2018 povinnosť platiť nižšie preddavky (v porovnaní s rokom 2017), tak rozdiel sa použije na budúce preddavky na daň alebo sa rozdiel daňovníkovi vráti na základe žiadosti.

V prípade, ak daňovníkovi vznikla za rok 2018 povinnosť platiť vyššie preddavky (v porovnaní s rokom 2017), tak rozdiel je povinný daňovník doplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania, t.j. v prípade nepredĺženia lehoty na podanie daňového priznania je to do 30.04.2019.

Rozdiel na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov právnických osôb za január až marec 2019  splatný 30.4.2019 daňovník uhradí pod variabilným symbolom 1100992019.

Zdroje:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2017/2017.12.29_preddavky_DPPO.pdf

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/Platenie_dani/2019/2019.04.01_II_Q_2019.pdf

ING. ROMANA FAKLOVÁ
ING. ROMANA FAKLOVÁ

Ing. ROMANA FAKLOVÁ

accountant / green office ambassador

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera