Aktuálne zákonné zmeny v oblasti podnikania

Aktuálne zákonné zmeny v oblasti podnikania
28. januára 2014 Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Otázku založenia a existencie obchodnej spoločnosti zasiahli v poslednom období 2 zásadné zmeny.

Prvou zásadnou zmenou je zavedenie povinnosti splatenia základného imania na osobitný samostatný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu. Od 1. decembra 2013 sa preto skomplikoval proces založenia obchodnej spoločnosti, odkedy už nestačí preukázať splatenie základného imania čestným vyhlásením správcu vkladu o splatení peňažného vkladu spoločníka. Dá sa povedať, že z administratívneho úkonu preukázania splatenia základného imania sa stal reálny úkon, ktorý je potrebné preukázať výpisom zo založeného bankového účtu.

Dovolíme si však tvrdiť, že založenie obchodnej spoločnosti nie je ani po zavedení tejto povinnosti náročné a podnikateľ by v žiadnom prípade nemal stratiť svoj záujem o podnikanie. Zavedená novela zákona totiž obsahuje aj množstvo iných riešení, ktoré každý odborník v tejto oblasti využije predovšetkým v prospech svojho klienta.

Druhou zásadnou zmenou v legislatíve upravujúcej podnikanie je zavedenie daňových licencií. Novela zákona v tomto znení prinútilo majiteľov, či už málo aktívnych alebo neaktívnych spoločností rozmýšľať nad výhodami / nevýhodami likvidácie obchodnej spoločnosti. Zavedením minimálnej dane pre všetky obchodné spoločnosti sa v prvom rade obmedzia prostriedky, ktoré začínajúci podnikateľ potrebuje predovšetkým na rozvoj svojho podnikania. Je predsa nemožné, aby neaktívna spoločnosť mala zaplatiť daňovú licenciu a ešte nájsť vo svojich rezervách aj prostriedky na naštartovanie svojho podnikania. Uvedená situácia zapríčinila stále stupňujúce rozhodnutia podnikateľov pristúpiť k likvidácií svojej neaktívnej obchodnej spoločnosti. Dôkazom nášho tvrdenia je štatistické zhodnotenie súčasného stavu likvidovaných obchodných spoločností, kedy v januári 2014 dvojnásobne stúpol oproti decembru roka 2013 počet likvidovaných obchodných spoločností na Slovensku. Je však na mieste očakávať, že uvedený počet obchodných spoločností v likvidácií bude mať stúpajúcu tendenciu.

Náročnosť procesu likvidácie obchodnej spoločnosti závisí predovšetkým od rozsahu podnikateľskej činnosti podnikateľa. V prípade, že obchodná spoločnosť počas svojej existencie vykonávala podnikateľskú činnosť v malom rozsahu, nemala žiadne príjmy a výdavky, jej likvidácia je jednoduchá a rýchla. Pri likvidácií obchodnej spoločnosti je však dôležité pridržiavať sa konkrétnych zákonom stanovených povinných krokov. Iba skúsený odborník môže vykonať likvidáciu obchodnej spoločnosti predovšetkým s riadnou odbornou starostlivosťou a zodpovedným zabezpečením celého procesu likvidácie.

Pretože sú uvedené zmeny v legislatíve novinkou, ktorá pre začínajúcich, ako aj aktívnych podnikateľov predstavujú veľa otáznikov, odporúčame obrátiť sa na odborníkov, ktorí s procesom založenia, či likvidácie obchodnej spoločnosti majú svoje dlhoročné skúsenosti. Naša advokátska kancelária sa okrem iného zameriava na dôkladne odborné poskytnutie služby založenia a likvidácie obchodnej spoločnosti. Našim klientom ponúkame právne služby predovšetkým odborne  a individuálnym prístupom ku každému klientovi. V prípade, že potrebujete odbornú radu v začiatkoch, či v období skončenia Vášho podnikania, neváhajte sa na nás obrátiť.

Presvedčte sa, že úspešné a bezstarostné podnikanie je iba otázkou správneho partnera…

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ
Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

Mgr. JITKA KÁZMÉROVÁ

accounting, auditing & business solutions / head consultant

Máte záujem dostávať aktuálne informácie?

Prihláste sa do newslettera