Aké zmeny nás čakajú v Zákonníku práce od 2018

Aké zmeny nás čakajú v Zákonníku práce od 2018
1. decembra 2017 ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Novela  Zákonníka práce prináša  pre zamestnancov, ale zároveň aj pre ich zamestnávateľov niekoľko zmien. Pripravili sme pre Vás tie najdôležitejšie.

1. Zvýšenie náhrady mzdy za sviatok  zo súčasných 50% na 100% 

Po novom bude patriť zamestnancovi za jeho odvedenú prácu dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, by mala patriť za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej mzdy za hodinu.

2. Zavedie sa nové mzdové zvýhodnenie za prácu cez víkendy  100%

Zamestnanec bude mať nárok za odvedenú prácu v sobotu resp. nedeľu popri jeho dosiahnutej mzde za každú hodinu práce aj mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

3. Zvýšenie mzdového zvýhodnenia („príplatku“) za nočnú prácu zo súčasných 20% na 50%

Zamestnancovi bude patriť za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 50% minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

4. Otcovská dovolenka 10 dní navyše 

V prvom mesiaci po narodení dieťaťa si bude môcť otec vziať tzv. otcovskú dovolenku po obdobie dvoch týždňov (10 pracovných dní).

5. Garantované inzerciou ponúkané  hrubé mzdy

Zamestnávateľ pri uzatvorení pracovnej zmluvy nebude môcť so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako bola zverejnená  v ponuke zamestnania.

6. Povinnosť vystavovať potvrdenie o zrážkach za dohody  o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti bude  zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú  zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

 

 

 

 

 

Zdroje:
a. §41; §122 až 123; §223  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
b. http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6610

ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ
ING. MÁRIA NÁSALIOVÁ

Ing. MÁRIA NÁSALIOVÁ

payroll specialist

Máte záujem dostávať aktuálne informácie užitočné pre vaše podnikanie?

Prihláste sa do newslettera